Warning: mysql_query(): Access denied for user 'financab'@'localhost' (using password: NO) in /home/financab/public_html/wp-content/plugins/simple-newsletter-signup/simple-newsletter-signup.php on line 75

Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in /home/financab/public_html/wp-content/plugins/simple-newsletter-signup/simple-newsletter-signup.php on line 75

Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/financab/public_html/wp-content/plugins/simple-newsletter-signup/simple-newsletter-signup.php on line 76
Financijska analiza poduzeća - Financa.ba - poslovno savjetovanje

Financijska analiza poduzeća

Financijska analiza poduzeća
Ukoliko želite optimizirati financijske pokazatelje te stvoriti dodatnu vrijednost financijskih pokazatelja, koji će povećati stratešku vrijednost poduzeća, imati jasan uvid u Vaše financijske pokazatelje iz perspektive financijskih institucija, financijska analiza poduzeća će Vam omogućiti sljedeće:

 •  mjerenje i utvrđivanje novčanih tokova: utvrđivanje odgovarajuće razine održivog toka novca raspoloživog za servisiranje i otplatu dugovanja kao i svih ostalih izvora sredstava klijenta.
 •  prepoznavanje ranih znakova upozorenja: upotreba tradicionalnih financijskih analitičkih tehnika za prepoznavanje ranih znakova upozorenja i primjena takvih analitičkih tehnika kod procjene menadžmenta i promjena u ponašanju menadžmenta potrebnih radi izbjegavanja pogoršanja operativne i financijske situacije.
 • tehnike iskorištenosti financijskih kapaciteta: općenita primjena mjerenja iskorištenosti imovine, prvenstveno usklađenog obrtnog kapitala kao i dugotrajne imovine radi utvrđivanja odgovarajuće razine aktive koja je potrebna za održavanje poslovanja klijenta te maksimiziranje povrata ukupnog vlastitog kapitala i dugoročnih obveza.
 • financijska arhitektura: utvrđivanje odgovarajuće strukture kapitala koja je potrebna za omogućavanje operativnog i financijskog upravljanja klijenta u odnosu na novog strateškog ili financijskog partnera radi maksimiziranja sveukupnih ciljeva ostvarenja povrata kapitala.
 • financijsko planiranje i financijske prognoze: primjena tehnike prognoziranja i analize osjetljivosti kako bi se pomoglo unaprijediti tehnike procjene kapaciteta zaduživanja, primjena tehnika utvrđivanja raspona cijena i strukture alternativnog kapitala u kontekstu akvizicija, prodaje imovine i korporativnog restrukturiranja; utvrđivanje učinka operativnog i financijskog pogoršanja kako u smislu sposobnosti zaduživanja korisnika tako i u smislu vrijednosti njegove tvrtke kao i njegove tržišne vrijednosti.
 • financijski inženjering: inženjering optimalne strukture kapitala kako za strateškog partnera tako i za financijskog kupca u smislu povlaštenog duga, podređenog duga, visokog prinosa, te vlastitog kapitala.
 • financijski inženjering – sa stajališta ulagača: procjena zahtjeva koji se stavljaju pred razne kategorije ulagača prilikom procjene transakcija ove vrste uz poseban naglasak na stajališta pojedinih ulagača o definiranim strategijama stvaranja vrijednosti.

Područje interesa financijske analize su:

 •  Analiza imovine poduzeća
 • Analiza kapitala i imovine poduzeća
 • Analiza aktivnosti i profitabilnosti
 • Likvidnost poduzeća
 • Cash Flow analiza
 • Izračun sposobnosti zaduženja na osnovu postojećeg Cash Flow-a, adekvatnosti i ročnosti zaduženja
 • Usklađenost dugoročnih i kratkoročnih obveza prema financijskim institucijama
 • Analiza ostalih kratkoročnih potraživanja i obveza, te utjecaj istih na likvidnost poduzeća.

Kretanje financijskih koeficjenata:

 • ROI – Povrat od uloženog ukupnog kapitala
 • ROE – Povrat od uloženog vlastitog kapitala
 • Obrt kapitala
 • Net Profit Ratio
 • Return on receivables
 • Equity Ratio
 • Net Equity Ratio
 • Asset Structure
 • Brzina obrta zaliha
 • Brzina naplate potraživanja od kupaca
 • Brzina izmirenja obveza prema dobavljačima.