Warning: mysql_query(): Access denied for user 'financab'@'localhost' (using password: NO) in /home/financab/public_html/wp-content/plugins/simple-newsletter-signup/simple-newsletter-signup.php on line 75

Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in /home/financab/public_html/wp-content/plugins/simple-newsletter-signup/simple-newsletter-signup.php on line 75

Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/financab/public_html/wp-content/plugins/simple-newsletter-signup/simple-newsletter-signup.php on line 76
Izračun likvidnosti poduzeća

01

Jan 1970

Zašto i kako treba pratiti likvidnost?

Financije

Likvidnost

Plan likvidnosti predstavlja posljednji dio financijskog koncepta poduzeća pri čemu plan prihoda i rashoda predstavlja temelj plana likvidnosti. Prema sastavnim dijelovima plan likvidnosti je sličan planu rentabilnosti. Očekivani prihodi i rashodi se u planu likvidnosti smještaju po mjesecu kada dospijevaju.
Nedostatna likvidnost je jedan od čestih uzroka poslovne krize. Biti likvidan nije posebno zahtjevno, ako se ispravno planira. Kratkoročno poduzeće može biti nelikvidno, ali dugoročno zapada u krizu likvidnosti, koja je u biti počela već mnogo ranije. U tom smislu se plan likvidnosti može upotrebljavati kao sustav ranog upozorenja poslovne krize.
Ne smije se čekati nelikvidnost, već se prvi vidljiv znakovi poslovne krize vide i na mjesečnim, ili dvotjednim, odstupanjima ili neslaganjem s planiranim pokazateljima likvidnosti. Kontrola odstupanja planiranih veličina likvidnosti na dvotjednoj bazi, aktivnost je koja osigurava uočavanje ranih signala dovoljno rano da bi poduzeće poduzelo mjere obrane od krize.

Neki od osnovnih pokazatelja likvidnosti koji se u sklopu kontinuiranog praćenja likvidnosti trebaju izračunati su:

  • koeficijent tekuće likvidnosti:koeficijent tekuće likvidnosti=kratkotrajna imovina/kratkoročne obvezeKoeficijent tekuće likvidnosti je odnos između obrtnih sredstava i kratkoročnih obveza prema izvorima. Temeljni je pokazatelj likvidnosti u analizi horizontalne financijske strukture. Brzim pretvaranjem obrtnih sredstava u novčani oblik omogućava se podmirivanje kratkoročnih obveza.  Da bi se održala tekuća likvidnost, važnu ulogu ima veličina radnog kapitala. Radni kapital je razlika između tekuće aktive i tekućih obveza, tj. onaj dio tekuće aktive koji je financiran iz dugoročnih izvora (tekuća aktiva umanjena za tekuće obveze). Smatra se da je optimalan koficijent tekuće likvidnosti dva.
  • koeficijent ubrzane likvidnostikoeficijent ubrzane likvidnosti=(kratkotrajna imovina – zalihe)/kratkoročne obvezeOvaj pokazatelj govori o tome ima li poduzeće dovoljno kratkoročnih sredstva da podmiri dospjele obveze, a bez prodaje zaliha. Smatra se da je optimalan koficijent tekuće likvidnosti jedan.
  • koeficijent trenutne likvidnostikoeficijent trenutne likvidnosti=novac / ukupne kratkoročne obvezeOvaj pokazatelj govori o koliko poduzeće može izmiriti kratkorčnih obveza iz najlikvidnijih sredstava – novca.
  • koeficijent financijske stabilnostikoeficijent financijske stabilnosti = dugotrajna imovina / (kapital + dugoročne obveze)Koeficijent financijske stabilnosti treba biti manji od 1 jer se iz dijela dugoročnih izvora mora financirati kratkotrajna imovina. Ako je veći od 1 znači da je dugotrajna imovina financirana iz kratkoročnih obveza, tj. da postoji deficit radnog kapitala.Osim pokazatelja, nužno je pratiti planirane veličine i mjesečna odstupanja od istih. Kao i kod sustava ranog upozorenja temeljenog na financijskim izvještajima, potrebno je odrediti granicu tolerancije za svaku veličinu. Ako se premaši granica, potrebno je alarmirati sve odgovorne, odnosno slijediti proceduru sustava ranog upozorenja.

Ukoliko neki od indikatora likvidnosti nije na zadovoljavajućem nivou – kontaktirajte nas na info@financa.ba i pomoći ćemo Vam da što bezbolnije prebrodite nelikvidnost.

0

0