Financa
Digitalni poslovni portal

Grupa Triglav: Rast obujma poslovanja i stabilni poslovni rezultati

Prognoza ciljane godišnje dobiti je potvrđena, rizici su značajno povećani zbog negativnih utjecaja poslovnog okruženja.
Grupa Triglav ostvarila je dobre rezultate u zaoštrenim uvjetima poslovanja u prvoj polovini godine. U odnosu na prvo polugodište prošle godine, ukupne prihode je povećala za 11 posto (861,2 milijuna eura) i povećala obujam zaračunate bruto premije osiguranja za 9 posto (797,2 milijuna eura). Ostvarila je rast premije u svim segmentima osiguranja i na svim tržištima regije na kojima posluje, piše Svijet Osiguranja.

Ostvarena polugodišnja konsolidirana dobit prije oporezivanja u iznosu od 57,5 milijuna eura veća je za dva posto u odnosu na prošlu godinu u istom periodu, a na nju su uticali povećani obujam poslovanja, uspješno upravljanje inflatornim pritiscima i drugim utjecajima okoline, te negativni prinosi na financijska ulaganja. Grupa je zadržala svoju financijsku snagu uz adekvatnost kapitala u ciljanom rasponu. Procjenjuje, da će ostvariti planiranu godišnju dobit, ali istovremeno upozorava, da su rizici ostvarivanja ciljane dobiti značajno povećani zbog negativnih utjecaja iz poslovnog okruženja. U skladu s osvježenom strategijom do 2025. godine, Grupa provodi niz aktivnosti u smjeru fokusiranja na stranke, digitalne transformacije i održivog razvoja.

Andrej Slapar Predsjednik Uprave Triglav Grupe
Andrej Slapar Predsjednik Uprave Triglav Grupe

Dobit prije oporezivanja

Grupa je ostvarila 57,5 milijuna eura dobiti prije oporezivanja, što je dva posto više u odnosu na polugodište prošle godine. Njen najveći dio (53,3 milijuna eura), koji dolazi iz osiguravajuće-tehničkog dijela poslovanja, povećan je za 9 posto. Rezultat od financijskih ulaganja bio je negativan (-4,1 milijuna eura), dok je rezultat neosigurajućeg dijela poslovanja narastao na 8,3 milijuna eura (3,5 milijuna eura u prošloj polovini godine).

Pored posljedica pandemije covid-19, ovu godinu karakterizira i pogoršanje makroekonomskog okruženja s visokim rastom opće inflacije i nepovoljnim uvjetima na međunarodnim financijskim tržištima. U Grupi Triglav uspješno smo se izborili sa situacijom, za što se zahvaljujemo timu od više od 5200 suradnica i suradnika. Ostvareni dobri polugodišnji rezultati potvrđuju robusnost našeg poslovnog modela i otpornost kako osiguravajuće-tehničkog dijela poslovanja tako i solventne pozicije Grupe na pogoršanje ekonomskih uvjeta. I dalje procjenjujemo, da će godišnja dobit biti u okvirima prvobitno planiranog, ali upozoravamo da su rizici ostvarivanja ciljane godišnje dobiti značajno povećani zbog negativnih utjecaja iz poslovnog okruženja.

Predsjednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar

Osiguravajuće-tehnički dio poslovanja

U usporedbi s istim periodom prošle godine, ukupni prihodi Grupe Triglav povećani su za 11 posto na 861,2 milijuna eura. U njihovom sastavu, obujam zaračunate bruto premije osiguranja (797,2 milijuna eura) povećan je za 9 posto, pri čemu je Grupa povećala premije u sva tri segmenta osiguranja (najveći rast od 11 posto ostvaren je u imovinskim osiguranjima) i na svim tržištima osiguranja. U Sloveniji je rast premije iznosio 5 posto, što je jedan postotni bod iznad rasta tržišta, izvan Slovenije 12 posto na tržištima Adria regije i 22 posto na međunarodnim tržištima izvan regije. Ostali prihodi od osiguranja (32,2 milijuna eura) povećani su za 25 posto, a ostali prihodi Grupe (31,8 milijuna eura) za 42 posto, uključujući prihode od upravljanja imovinom (15,1 milijuna eura) za 11 posto.

Povećani obujam premije utjecao je na povećanje obračunatih bruto potraživanja odštetnih zahtjeva od 15% (398,1 milijun eura), koji su narasli usprkos prošlogodišnjim ograničenjima zbog pandemije, viših cijena materijala i usluga, te masovnih štetnih događaja, koji su uglavnom bili prisutni u drugom kvartalu (procijenjena vrijednost od 21,6 milijuna eura). Kombinirani omjer imovinskih i zdravstvenih osiguranja iznosio je povoljnih 89,5 posto (u polugodištu prošle godine 89,6 posto), što je uglavnom rezultat poboljšanja koeficijenta rashoda zbog većeg neto prihoda od premija osiguranja i smanjenja rashoda za bonuse i popuste, navodi Svijet Osiguranja.

Uroš Ivanc Član Uprave Triglav grupe
Uroš Ivanc Član Uprave Triglav Grupe

U odnosu na prvu polovinu prošle godine, bruto operativni troškovi povećani su za 11 posto na 181,6 milijuna eura. Osiguravajuće tehničke rezerve su na kraju ove polovine godine iznosile 3.221,2 milijuna eura, što je za jedan posto više nego na kraju prošle godine.

Kao i uvijek, obratili smo pažnju na troškovnu efikasnost. Zbog ekonomske situacije došlo je do povećanja pojedinih troškova, među kojima su uglavnom troškovi pribavljanja osiguranja, materijala i energije, te amortizacije zbog ulaganja u informatičku tehnologiju. Osigurali smo da naše upravljanje rezervama bude razborito i kao i uvijek konzervativno. U prvoj polovini prošle godine, zbog neizvjesnosti vezanih za pandemiju, posebno smo ih pažljivo osmislili u segmentu imovinskih i zdravstvenih osiguranja, što je ovogodišnjim vraćanjem na dugogodišnje ustaljene prakse rezervacije imalo pozitivan učinak na rast poslovnog rezultata od osiguravajuće-tehničkog dijela poslovanja. U segmentu životnog i mirovinskog osiguranja, zbog ovogodišnjeg povećanja kamatnih stopa, oslobodili smo dio rezervi, koje su bile namijenjene pokrivanju investicijskih garancija u budućnosti.

Član Uprave Zavarovalnice Triglav Uroš Ivanc

Investicijski portfelj i sredstva stranaka pod upravljanjem

Nepovoljni uvjeti na financijskim tržištima i slabljenje ruskih obveznica rezultirali su negativnim prinosom od 3.267,5 milijuna eura na obujam portfelja Grupe Triglav (-40,4 milijuna eura). U prvoj polovini godine Grupa nije značajno promijenila sastav svog visokokvalitetnog i međunarodno diversificiranog investicijskog portfelja. U skladu sa svojim strateškim ambicijama u segmentu održivosti, i ove godine je povećala obujam održivih investicija s fiksnim prihodom. U odnosu na kraj prošle godine njihov obujam je povećan za 8 posto na 220,4 milijuna eura i već predstavlja 10 posto portfelja obveznica (8 posto na kraju prošle godine).
U segmentu upravljanja imovinom stranaka u zajedničkim fondovima i kroz individualno upravljanje prihodi od naknada za upravljanje su povećani zbog neto priljeva (oni su dio ostalih prihoda u sastavu ukupnih prihoda Grupe Triglav), dok su negativni trendovi na financijskim tržištima utjecali na smanjenje vrijednosti sredstava stranaka pod upravljanjem za 12% u odnosu na kraj prošle godine (1.360,5 milijuna eura).

Financijski položaj

Grupa Triglav vodila je računa o adekvatnom upravljanju kapitalom i rizicima i zadržala svoju kapitalnu poziciju u ciljnom rasponu između 200 i 250 posto. Ukupna vrijednost kapitala dostigla je 739,9 milijuna eura, što je 21 posto manje nego na kraju 2021. godine. Na njeno smanjenje utjecalo je smanjenje rezerve fer vrijednosti zbog rasta kamatnih stopa i ovogodišnje visoke isplate dividende. Što se tiče utjecaja kamatnih stopa, smatra se da njihovo povećanje dugoročno pozitivno utječe na poslovanje Grupe Triglav, ali njihov brz rast kratkoročno smanjuje kapital i povećava rizike ostvarivanja garantiranih prinosa u mirovinskom osiguranju. Tržišna kapitalizacija matične kompanije na kraju polugodišta iznosila je 813,9 milijuna eura, što je za 3 posto manje nego na kraju prošle godine (u istom periodu indeks Ljubljanske berze i indeks sektora osiguranja u EU pali su za 11 posto).

Održivi aspekt poslovanja

Grupa Triglav nastavlja s uključivanjem faktora održivog razvoja u svoje funkcioniranje i sudjeluje u odabranim međunarodnim inicijativama u segmentu održivog razvoja i informiranja. Triglav je pristupio principima Ujedinjenih naroda za održivo osiguranje (UN PSI) i Financijskoj inicijativi Ujedinjenih naroda za okoliš (UNEP FI), postao je potpisnik Partnerstva između financijskih institucija za obračunavanje emisija stakleničkih plinova (PCAF) i u svom izvještavanju koristi GRI i SASB standarde računovodstva održivosti. Već drugu godinu zaredom izvještava i globalnu neprofitnu organizaciju CDP na temu klimatskih promjena.

Pretplatite se na naše obavijesti
Prijavite se ovdje kako biste primali najnovije vijesti, ažuriranja izravno na Vaš email.
Možete se odjaviti u bilo kojem trenutku
Možda Vam se sviđa

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavit ćemo da ste u redu s tim, ali možete odbiti ako želite. Prihvati Opširnije