Financa
Digitalni poslovni portal
Financa Header Banner – 970×250 br 6

Tenderi 2023

Donosimo vam testno pregled tendera koji su aktivni na datum 17.03.2022, a pokrenuti su od 01.01.2023 do 17.03.2023. Listu možete filtrirati po kategoriji nabave, predmetu nabave, onome tko je raspisao tender, i datumu obavještenja o nabavi. Svrha pregleda je da olakša traženje poslovnih prilika kompanijama, te omogući pregled zainteresiranim čitateljima. 

Izvor podataka je portal javnih nabavki Agencije za javnu nabavu BiH, a podaci su struktuirani od strane portala financa.ba. Tabela nudi i mogućnost eksporta podataka u excel i PDF format. Ukoliko želite više detalja o nekom od tendera, kopirajte broj iz tabele i pomoću njega pronađite detalje na PORTALU Javnih nabavki

 

BrojŠto se nabavljaTko nabavljaDatum obavještenja o nabavciKategorija nabave
775-1-1-12-3-11/23Nabavka svježeg cvijećaKANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE POKOP D.O.O.17.1.2023.Poljoprovredni I srodni proizvodi
1339-1-1-10-3-53/23Nabavka alata, opreme i materijala, treseta u rinfuzi za rasadnik i lovišteŠPD “UNSKO-SANSKE ŠUME” D.O.O17.1.2023.Poljoprovredni I srodni proizvodi
174-7-1-34-3-3/23Voće i povrćeUSTANOVA “DJEČJI VRTIĆI” MOSTAR17.1.2023.Poljoprovredni I srodni proizvodi
6898-7-3-1-3-1/23Izrada dva šadrvana na izletištu MačkovacJAVNA USTANOVA “CENTAR ZA ZAŠTITU, RAZVOJ I PROMOCIJU TURIZMA” BANOVIĆI16.1.2023.Poljoprovredni I srodni proizvodi
968-1-1-5-3-2/23Mineralna đubrivaKJP “POLJOPRIVREDNO DOBRO BUTMIR” D.O.O. SARAJEVO-ILIDŽA13.1.2023.Poljoprovredni I srodni proizvodi
32-7-1-21-3-3/23Уговор за набавку воћа и поврћаKAZNENO POPRAVNI ZAVOD DOBOJ10.1.2023.Poljoprovredni I srodni proizvodi
913-7-1-2-3-2/23NABAVKA GRUBO OBRAĐENOG DRVETA ZA 2023. GODINUJKP “KOMEMORATIVNI CENTAR” D.O.O. TUZLA9.1.2023.Poljoprovredni I srodni proizvodi
949-1-1-3-3-3/23Nabavka svježeg voća i povrćaJZU BRC “AQUATERM”9.1.2023.Poljoprovredni I srodni proizvodi
913-7-1-1-3-1/23NABAVKA REZANOG CVIJEĆA 2023JKP “KOMEMORATIVNI CENTAR” D.O.O. TUZLA9.1.2023.Poljoprovredni I srodni proizvodi
881-7-1-21-3-2/23Течна гориваОПШТИНА ХАН ПИЈЕСАК17.1.2023.Naftni proizvodi I goriva
174-7-1-36-3-5/23Lož uljeUSTANOVA “DJEČJI VRTIĆI” MOSTAR17.1.2023.Naftni proizvodi I goriva
174-7-1-35-3-4/23Gorivo i plinUSTANOVA “DJEČJI VRTIĆI” MOSTAR17.1.2023.Naftni proizvodi I goriva
969-1-1-7-3-4/23Набавка гориваKAZNENO-POPRAVNI ZAVOD BANJA LUKA17.1.2023.Naftni proizvodi I goriva
28388-1-1-15-3-1/23Набавка горива за потребе ЈКП “Водовод” д.о.о. КнежевоJKP “VODOVOD” D.O.O.17.1.2023.Naftni proizvodi I goriva
5486-7-1-3-3-1/23Nabavka goriva za službena vozila za potrebe KT ZDKKANTONALNO TUŽILAŠTVO/TUŽITELJSTVO ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA, ZENICA17.1.2023.Naftni proizvodi I goriva
793-7-1-2-3-2/23NABAVKA GORIVAZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA TUZLANSKOG KANTONA17.1.2023.Naftni proizvodi I goriva
768-7-1-10-3-3/23Набавка погонског горива за потребе општинске управе Рибник за 2023. год.OPŠTINA RIBNIK17.1.2023.Naftni proizvodi I goriva
645-7-1-7-3-2/23Набавка гориваOPŠTINA ČELINAC17.1.2023.Naftni proizvodi I goriva
1339-1-1-9-3-52/23Nabavka nafte i naftnih derivata na području grada CazinaŠPD “UNSKO-SANSKE ŠUME” D.O.O17.1.2023.Naftni proizvodi I goriva
1025-1-1-6-3-3/23Nabava lož ulja za javne ustanove i osnovne škole na području općine Prozor-Rama za 2023. godinuOPĆINA PROZOR-RAMA16.1.2023.Naftni proizvodi I goriva
223-1-1-1-3-1/23Јавна набавка гориваJP “KOMUNALNO” A.D. PALE16.1.2023.Naftni proizvodi I goriva
660-1-1-6-3-20/23Набавка горива и лож уљаJZU BOLNICA ZVORNIK16.1.2023.Naftni proizvodi I goriva
609-7-1-4-3-1/23набавка гориваJAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA DOM ZDRAVLJA “SVETI SAVA” OŠTRA LUKA13.1.2023.Naftni proizvodi I goriva
313-7-1-5-3-1/23Набавка гориваGLAVNA SLUŽBA ZA REVIZIJU JAVNOG SEKTORA REPUBLIKE SRPSKE13.1.2023.Naftni proizvodi I goriva
868-1-1-2-3-3/23Набавка погонских моторних горива за потребе Министарства енергетике и рударстваMINISTARSTVO ENERGETIKE I RUDARSTVA REPUBLIKE SRPSKE13.1.2023.Naftni proizvodi I goriva
591-7-1-3-3-3/23Ugalj za zagrijavanje prostorijaOPŠTINA OSMACI13.1.2023.Naftni proizvodi I goriva
1086-1-1-5-3-3/23Сукцесивна набвка горива за путничка моторна возилаJAVNA USTANOVA “VODE SRPSKE”13.1.2023.Naftni proizvodi I goriva
427-7-1-3-3-1/23nabavka goriva za motorna vozilaJZU DOM ZDRAVLJA “IZUDIN MULABEĆIROVIĆ-IZO”12.1.2023.Naftni proizvodi I goriva
1250-1-1-6-3-11/23Nabavka energenata za potrebe Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiHAGENCIJA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE12.1.2023.Naftni proizvodi I goriva
663-7-1-34-3-45/23Mineralno gnojivo NPK 3×15 (1.000 kg)RUDNIK UGLJA “KREKA” D.O.O. TUZLA16.1.2023.Rudarstvo I metali
290-1-1-4-3-1/23Gotovi beton, tampon, nasip i pijesakJKP “10 JULI” D.O.O. BOSANSKA KRUPA11.1.2023.Rudarstvo I metali
813-1-1-4-3-8/23Набавка алкохолних и безалкохолних пићаJP “AQUANA” D.O.O.17.1.2023.Hrana, piće
5540-7-1-10-3-3/23Nabavka pekarskih proizvoda za potrebe Dječijeg vrtića “Pčelica Maja” u 2023. godini.JU DJEČIJI VRTIĆ PČELICA MAJA NOVI GRAD16.1.2023.Hrana, piće
669-1-1-34-3-20/23Nabavka MLIJEKA I MLIJEČNIH PROIZVODA za potrebe JU KBZ na period od 1 (jedne) godine (tender br. 11-01/23)JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA16.1.2023.Hrana, piće
5540-7-1-9-3-2/23Nabavka mesa za potrebe dječijeg vrtića “Pčelica Maja” u 2023. godiniJU DJEČIJI VRTIĆ PČELICA MAJA NOVI GRAD16.1.2023.Hrana, piće
5540-7-1-8-3-1/23Nabavka prehrambenih proizvoda za potrebe Dječijeg vrtića u 2023. godiniJU DJEČIJI VRTIĆ PČELICA MAJA NOVI GRAD16.1.2023.Hrana, piće
129-1-1-2-3-2/23JUNEĆE MESOJU “STUDENTSKI CENTAR” SARAJEVO13.1.2023.Hrana, piće
2697-7-1-1-3-1/23Nabavka prehrambenih proizvoda za 2023. godinuUNIVERZITET U BIHAĆU ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET BIHAĆ13.1.2023.Hrana, piće
129-1-1-1-3-1/23PILETINAJU “STUDENTSKI CENTAR” SARAJEVO13.1.2023.Hrana, piće
825-1-1-17-3-27/23Отворени поступак бр. 55/23 – Набавка млијечних напитака и намазаZP “RUDNIK I TERMOELEKTRANA” GACKO, A.D.13.1.2023.Hrana, piće
412-7-1-3-3-2/23Nabavka i sukcesivna isporuka bezalkoholnih pića za 2023. godinuJAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA CENTAR ZA FIZIKALNU MEDICINU, REHABILITACIJU I BANJSKO LIJEČENJE ”ILIDŽA” GRADAČAC13.1.2023.Hrana, piće
660-1-1-4-3-17/23Набавка прехрамбених производаJZU BOLNICA ZVORNIK13.1.2023.Hrana, piće
1341-7-1-1-3-1/23Hrana i prehrambeni materijal za učenike u produženom boravku u JU OŠ “Hašim Spahić” IlijašJAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA “HAŠIM SPAHIĆ” ILIJAŠ13.1.2023.Hrana, piće
174-7-1-10-3-2/23MESO (svježe, suho, obrađeno)USTANOVA “DJEČJI VRTIĆI” MOSTAR12.1.2023.Hrana, piće
8079-7-1-1-3-1/23Набавка материјала за исхрану и чистоћуЈАВНА ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА КЛУБ ЗА ДЈЕЦУ “КЕСТЕНКО”12.1.2023.Hrana, piće
174-7-1-9-3-1/23KRUHUSTANOVA “DJEČJI VRTIĆI” MOSTAR12.1.2023.Hrana, piće
21990-1-1-2-3-1/23Nabavka hrane i srodnih proizvoda za potrebe dječijeg vrtića prema LOT-ovimaJU “DJEČIJI VRTIĆ” BOSANSKI PETROVAC11.1.2023.Hrana, piće
215-7-1-4-3-4/23Алкохолна и безалкохолна пићаZP “HIDROELEKTRANE NA VRBASU” A.D. MRKONJI GRAD11.1.2023.Hrana, piće
32-7-1-22-3-4/23Уговор за набавку месних прерађевинаKAZNENO POPRAVNI ZAVOD DOBOJ10.1.2023.Hrana, piće
32-7-1-20-3-2/23Уговор за набавку прехрамбених производаKAZNENO POPRAVNI ZAVOD DOBOJ10.1.2023.Hrana, piće
795-1-1-1-3-4/23Nabavka hrane za potrebe restorana Studentskog centra sa sukcesivnom isporukom za period do 31.12.2023.godineJAVNA USTANOVA UNIVERZITET U TUZLI10.1.2023.Hrana, piće
458-7-1-1-3-1/23Javna nabavka i sukcesivna isporuka prehrambenih proizvoda za potrebe JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju TuzlaJU ZAVOD ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE OSOBA SA SMETNJAMA U PSIHIČKOM I TJELESNOM RAZVOJU9.1.2023.Hrana, piće
949-7-1-2-3-2/23Nabavka hljeba i pekarskih proizvodaJZU BRC “AQUATERM”9.1.2023.Hrana, piće
1067-7-1-3-3-4/23Zahvalni obrok za DDKZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE6.1.2023.Hrana, piće
20967-1-1-1-3-1/23Nabavka hrane i srodnih proizvoda za potrebe dječijeg vrtića prema LOT-ovimaJAVNA USTANOVA ZA PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE I VASPITANJE “UMIHANA ČUVIDINA”BREZA6.1.2023.Hrana, piće
13737-1-1-1-3-1/23Набавка хране за потребе затвореника КПЗ-а ТребињеKAZNENO POPRAVNI ZAVOD TREBINJE5.1.2023.Hrana, piće
949-7-1-1-3-1/23Nabavka smrznutog pilećeg mesaJZU BRC “AQUATERM”4.1.2023.Hrana, piće
946-1-1-2-3-1/23NABAVKA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE JZU OPĆE BOLNICE U SANSKOM MOSTUJAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA OPĆA BOLNICA U SANSKOM MOSTU13.1.2023.Odeća, obuća, pribor
478-7-1-3-3-3/23Nabavka 80 (osamdeset) pari poludubokih čizama za misije za opremanje Službe za obezbjeđenje i zaštitu Općine Stari Grad Sarajevo – Policijska uprava Stari GradOPĆINA STARI GRAD SARAJEVO12.1.2023.Odeća, obuća, pribor
66-7-1-1-3-1/23Nabavka svečanih toga i kapaUNIVERZITET “DŽEMAL BIJEDIĆ” U MOSTARU12.1.2023.Odeća, obuća, pribor
699-1-1-4-3-9/23Nabavka radnih rukavica i šljemovaJAVNO PREDUZEĆE “ŠUME TUZLANSKOG KANTONA” DIONIČKO DRUŠTVO KLADANJ10.1.2023.Odeća, obuća, pribor
988-7-1-2-3-1/23Nabavka vreća za smećeJAVNO PREDUZEĆE ZA KOMUNALNE POSLOVE “KOMUS” D.O.O.12.1.2023.Koža, tekstil, guma
663-1-1-1-3-1/23Gumeni brisačiRUDNIK UGLJA “KREKA” D.O.O. TUZLA4.1.2023.Koža, tekstil, guma
596-7-1-2-3-2/23Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Zavoda za vaspitanje muške djece i omladine-SarajevoJAVNA USTANOVA ZAVOD ZA VASPITANJE MUŠKE DJECE I OMLADINE-SARAJEVO16.1.2023.Štampani, kancelarijski materijal
238-1-1-15-3-5/23Štampa i isporuka poštanskih maraka za 2023. godinuJP BH POŠTA D.O.O. SARAJEVO13.1.2023.Štampani, kancelarijski materijal
1297-7-1-1-3-1/23Дневна и периодична штампаNARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRPSKE12.1.2023.Štampani, kancelarijski materijal
594-7-2-11-3-10/23Набавка штампарских и графичких услуга за потребе Градске управе града ГрадишкаGRAD GRADIŠKA12.1.2023.Štampani, kancelarijski materijal
594-7-1-9-3-8/23Набавка канцеларијског материјала за потребе Градске управе града ГрадишкаGRAD GRADIŠKA11.1.2023.Štampani, kancelarijski materijal
660-1-1-3-3-9/23Тонери, канцеларијски и штампарски материјалJZU BOLNICA ZVORNIK10.1.2023.Štampani, kancelarijski materijal
1251-7-1-2-3-4/23Набавка канцеларијског материјалаMINISTARSTVO ZDRAVLJA I SOCIJALNE ZAŠTITE REPUBLIKE SRPSKE5.1.2023.Štampani, kancelarijski materijal
527-1-1-2-3-1/23Nabavka uree za zimsko održavanje PSS-aJP “MEĐUNARODNI AERODROM TUZLA” D.O.O.16.1.2023.Kemijski proizvodi
663-1-1-30-3-38/23Tehnički plinoviRUDNIK UGLJA “KREKA” D.O.O. TUZLA16.1.2023.Kemijski proizvodi
862-1-1-3-3-10/23Јавна набавка хемикалија за потребе Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој ЛуциУНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ16.1.2023.Kemijski proizvodi
663-1-1-19-3-25/23Metanski sigurnosni eksploziv Ø38/200 – amonijumnitratski praškasti eksploziv (17.520 kg)RUDNIK UGLJA “KREKA” D.O.O. TUZLA13.1.2023.Kemijski proizvodi
825-1-1-16-3-26/23Отворени поступак бр. 29/23 – Набавка хемикалија за третман расхладног системаZP “RUDNIK I TERMOELEKTRANA” GACKO, A.D.13.1.2023.Kemijski proizvodi
8093-7-1-11-3-10/23Nabavka ulja i mazivaSARAJEVOPUTEVI DD SARAJEVO12.1.2023.Kemijski proizvodi
8093-1-1-10-3-9/23Nabavka boje 2K za lakiranje (farbanje) kamiona, ophodarskih i putničkih vozila, posipačaSARAJEVOPUTEVI DD SARAJEVO12.1.2023.Kemijski proizvodi
29-7-2-4-3-6/23Punjenje i atestiranje boca za kisikJAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO11.1.2023.Kemijski proizvodi
968-7-1-3-3-1/23Hemikalije za prečistač otpadnih vodaKJP “POLJOPRIVREDNO DOBRO BUTMIR” D.O.O. SARAJEVO-ILIDŽA11.1.2023.Kemijski proizvodi
5-1-1-2-3-7/23Potrošni laboratorijski materijal 3AGENCIJA ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA BIH11.1.2023.Kemijski proizvodi
6462-1-1-2-3-1/23Javna nabavka hemikalija za potrebe J.U. Apoteka “Zdravlje” ZenicaJ.U. APOTEKA ZDRAVLJE ZENICA9.1.2023.Kemijski proizvodi
596-7-1-2-3-2/23Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Zavoda za vaspitanje muške djece i omladine-SarajevoJAVNA USTANOVA ZAVOD ZA VASPITANJE MUŠKE DJECE I OMLADINE-SARAJEVO16.1.2023.Kancelarijske mašine I oprema
2983-7-1-1-3-1/23Набавка канцеларијског материјала”ИСТРАЖИВАЧКО-РАЗВОЈНИ И ПРОЈЕКТНИ ЦЕНТАР” БАЊА ЛУКА16.1.2023.Kancelarijske mašine I oprema
1286-7-1-5-3-4/23Nabavka računara i računarske opreme za 2023. godinuJAVNO PREDUZEĆE ZA PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE GRADA “ZENICA” D.O.O. ZENICA13.1.2023.Kancelarijske mašine I oprema
929-1-1-1-3-1/23Nabavka kancelarijskog materijala i pribora za 2023. i 2024. godinuOBAVJEŠTAJNO-BEZBJEDNOSNA/SIGURNOSNA AGENCIJA BIH13.1.2023.Kancelarijske mašine I oprema
348-1-1-3-3-1/23Набавка папира и папирне конфекције, регистратораMINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA REPUBLIKE SRPSKE13.1.2023.Kancelarijske mašine I oprema
825-7-1-15-3-23/23Конкурентски захтјев бр. 02/23 – Набавка тонера, дијелова и услуга одржавања умрежених уређаја за 2023 годинуZP “RUDNIK I TERMOELEKTRANA” GACKO, A.D.13.1.2023.Kancelarijske mašine I oprema
935-7-1-4-3-12/23Nabavka opreme za matični uredOPĆINA NOVO SARAJEVO13.1.2023.Kancelarijske mašine I oprema
1250-1-1-5-3-10/23NABAVKA REZERVNIH DIJELOVA ZA MANGAIR DPSAGENCIJA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE12.1.2023.Kancelarijske mašine I oprema
1025-7-1-5-3-2/23Nabava uredskog materijala i tonera za općinske službe i osnovne škole na području Općine za 2023. godinuOPĆINA PROZOR-RAMA12.1.2023.Kancelarijske mašine I oprema
594-7-1-9-3-8/23Набавка канцеларијског материјала за потребе Градске управе града ГрадишкаGRAD GRADIŠKA11.1.2023.Kancelarijske mašine I oprema
1251-7-1-4-3-5/23Набавка потрошног материјала за рачунарску опремуMINISTARSTVO ZDRAVLJA I SOCIJALNE ZAŠTITE REPUBLIKE SRPSKE11.1.2023.Kancelarijske mašine I oprema
660-1-1-3-3-9/23Тонери, канцеларијски и штампарски материјалJZU BOLNICA ZVORNIK10.1.2023.Kancelarijske mašine I oprema
312-1-1-3-3-2/23Набавка робе – нових десктоп рачунара за потребе Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике СрпскеFOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE RS10.1.2023.Kancelarijske mašine I oprema
999-1-1-1-3-1/23Kompjuterska opremaUNIVERZITET U SARAJEVU6.1.2023.Kancelarijske mašine I oprema
1412-1-1-6-3-4/23Nabavka tonera i ketridžaF MUP F BIH – FEDERALNA UPRAVA POLICIJE4.1.2023.Kancelarijske mašine I oprema
103-1-1-2-3-4/23Набавка канцеларијског материјала за потребе Градске управе Добој у 2023.GRADSKA UPRAVA GRAD DOBOJ4.1.2023.Kancelarijske mašine I oprema
478-7-3-6-3-5/23Izvođenje radova sanacije podnih svjetiljki u svrhu iluminacije objekta Katedrale Srca Isusova na lokalitetu Trg fra Grge Martića, Općina Stari Grad SarajevoOPĆINA STARI GRAD SARAJEVO17.1.2023.Električne mašine, rasvjeta
1280-7-1-9-3-11/23JN-KZ-1801/2022 – Zaštitno-upravljački uređaj numeričke diferencijalne zaštite transformatoraELEKTROPRENOS – ELEKTROPRIJENOS BIH A.D.17.1.2023.Električne mašine, rasvjeta
1280-1-1-8-3-9/23JN-OP-1920/2022 – Rezervni dijelovi za energetske transformatoreELEKTROPRENOS – ELEKTROPRIJENOS BIH A.D.12.1.2023.Električne mašine, rasvjeta
1280-1-1-7-3-8/23JN-OP-1519/2022 – Rezervni 220 kV prekidačELEKTROPRENOS – ELEKTROPRIJENOS BIH A.D.12.1.2023.Električne mašine, rasvjeta
410-1-1-3-3-1/23Ugovor o kupoprodaji elektro materijala za održavanje javne rasvjete u Kantonu Sarajevo za 2023.godinuKJKP “PARK” D.O.O. SARAJEVO11.1.2023.Električne mašine, rasvjeta
1081-7-1-2-3-2/23Набавка бетонских кућицаMJEŠOVITI HOLDING “ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE” MATIČNO PREDUZEĆE A.D. TREBINJE ZAVISNO PREDUZEĆE “ELEKTRO-HERCEGOVINA” A.D. TREBINJE11.1.2023.Električne mašine, rasvjeta
550-7-1-9-3-4/23Nabavka i ugradnja opreme za alternativno napajanje električnom energijom Operativnog centra Općine HadžićiOPĆINA HADŽIĆI5.1.2023.Električne mašine, rasvjeta
385-1-2-1-3-1/23Набавка услуге мјерења карактеристике вјетра на локацијама Доња Трусина и РадимљаMH “ELEKTROPRIVREDA RS” MATIČNO PREDUZEĆE A.D. TREBINJE5.1.2023.Električne mašine, rasvjeta
741-1-1-1-3-3/23Кодиране сигурносне пломбеMJEŠOVITI HOLDING “ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE” – MATIČNO PREDUZEĆE A.D. TREBINJE – ZAVISNO PREDUZEĆE “ELEKTROKRAJINA” AKCIONARSKO DRUŠTVO BANJA LUKA3.1.2023.Električne mašine, rasvjeta
550-7-1-8-3-3/23Nabavka roba – opreme za nadogradnju sistema za radio komunikaciju i informacijske opremeOPĆINA HADŽIĆI5.1.2023.Komunikacijska oprema
396-7-1-4-3-2/23Javna nabavka radio stanica i rezervnih dijelova za radio staniceAKCIONARSKO DRUŠTVO OLIMPIJSKI CENTAR “JAHORINA” PALE5.1.2023.Komunikacijska oprema
1280-7-1-3-3-3/23JN-KZ-1800/2022 – Tehnička (perimetrijska) zaštita za TS Tuzla 4, TS Hak i TS Đurđevik i sanacija videonadzora u sjedištu OP TuzlaELEKTROPRENOS – ELEKTROPRIJENOS BIH A.D.5.1.2023.Komunikacijska oprema
247-1-1-4-3-27/23248/22 – Aktivna mrežna oprema (nadogradnja WAN mreže na SDWAN tehnologiju)KJKP “VODOVOD I KANALIZACIJA” D.O.O.4.1.2023.Komunikacijska oprema
466-7-1-1-3-1/23Nabavka laboratorijskog materijalaJZU DOM ZDRAVLJA “PROF.DR SAVO BUMBIĆ” GACKO17.1.2023.Medicinska oprema, lijekovi
1067-1-1-5-3-11/23Epruvete i igleZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE17.1.2023.Medicinska oprema, lijekovi
544-7-1-2-3-2/23Nabavka novog CTG aparataJAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA KANTONALNA BOLNICA GORAŽDE17.1.2023.Medicinska oprema, lijekovi
544-7-1-1-3-1/23Javna nabavka novog timponometraJAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA KANTONALNA BOLNICA GORAŽDE17.1.2023.Medicinska oprema, lijekovi
555-1-1-3-3-20/23Nabava lijekova sa podjelom na 3 lotaŽUPANIJSKA BOLNICA “DR.FRA MIHOVIL SUČIĆ” LIVNO17.1.2023.Medicinska oprema, lijekovi
1198-7-1-1-3-1/23Nabavka medicinskog potrošnog materijala i ampuliranih lijekovaJZU “DOM ZDRAVLJA” SAPNA17.1.2023.Medicinska oprema, lijekovi
1067-1-1-4-3-10/23Nabavka repromaterijala za nat testiranjeZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE17.1.2023.Medicinska oprema, lijekovi
173-7-1-3-3-3/23Nabavka mikrobioloških i dijagnostičkih podlogaJU VETERINARSKI ZAVOD BIHAĆ17.1.2023.Medicinska oprema, lijekovi
503-1-1-32-3-5/23Endoskopski stub sa pratećom opremomJU BOLNICA TRAVNIK16.1.2023.Medicinska oprema, lijekovi
106-7-1-8-3-7/23Potrošni materijal za imunohistohemijuJZU BOLNICA “SVETI VRAČEVI” BIJELJINA16.1.2023.Medicinska oprema, lijekovi
106-1-1-7-3-6/23Potrošni materijal za potrebe odsjeka za ortopedijuJZU BOLNICA “SVETI VRAČEVI” BIJELJINA16.1.2023.Medicinska oprema, lijekovi
877-1-1-12-3-2/23Китови за молекуларна испитивањаJAVNA USTANOVA VETERINARSKI INSTITUT REPUBLIKE SRPSKE “DR VASO BUTOZAN” BANJALUKA13.1.2023.Medicinska oprema, lijekovi
946-1-1-2-3-1/23NABAVKA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE JZU OPĆE BOLNICE U SANSKOM MOSTUJAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA OPĆA BOLNICA U SANSKOM MOSTU13.1.2023.Medicinska oprema, lijekovi
1182-1-1-7-3-5/23Набавка контрастног средства за компјутеризовану томографијуBOLNICA “MLJEČANICA”13.1.2023.Medicinska oprema, lijekovi
669-1-1-22-3-13/23Potrošni materijal za analiziranje biohemijskih parametara u krvi, urinu, punktatu i cerebrospinalnoj tečnosti kolorimertijskom, turbidimetrijskom, lateks aglutinacijskoj i indirektnom ise metodologijom za potrebe JU Kantonalnoj bolnici Zenica na period od 2 (dvije) godine ( tender broj: 11-189/22)JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA12.1.2023.Medicinska oprema, lijekovi
1029-1-1-3-3-3/23Потрошни лабораторијски материјал и реагенсиJAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA DOM ZDRAVLJA PRIJEDOR12.1.2023.Medicinska oprema, lijekovi
704-1-1-4-3-32/23Пробиотик капсуле за потребе ЈЗУ Болницe „Свети апостол Лука“ ДобојJZU BOLNICA “SVETI APOSTOL LUKA” DOBOJ12.1.2023.Medicinska oprema, lijekovi
16472-7-1-4-3-1/23Набавка лабораторијског материјалаЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА СТАНАРИ11.1.2023.Medicinska oprema, lijekovi
765-7-1-18-3-4/23Nabavka sredstava za dezinfekciju, dezinsekciju, deviperizaciju i deratizaciju, podjeljeno u četiri lotaJZU “DOM ZDRAVLJA U BANJOJ LUCI”11.1.2023.Medicinska oprema, lijekovi
3020-7-2-1-3-1/23Nabava tehničke i funkcionalne podrške za ISFUŽUPANIJSKI ZAVOD ZA UPOŠLJAVANJE LIVNO11.1.2023.Medicinska oprema, lijekovi
969-1-1-3-3-2/23Набавка лијекова, медицинског и стоматолошког материјалаKAZNENO-POPRAVNI ZAVOD BANJA LUKA11.1.2023.Medicinska oprema, lijekovi
509-1-1-7-3-12/23Набавка инструмената и ситног инвентара за Стоматологију за потребе ЈЗУ “Здравствени центар Брчко”JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA “ZDRAVSTVENI CENTAR BRČKO” BRČKO DISTRIKT BIH11.1.2023.Medicinska oprema, lijekovi
183-7-1-1-3-1/23Газа хидрофилна (слагана)JZU DOM ZDRAVLJA ZVORNIK11.1.2023.Medicinska oprema, lijekovi
5-1-1-2-3-7/23Potrošni laboratorijski materijal 3AGENCIJA ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA BIH11.1.2023.Medicinska oprema, lijekovi
22592-1-1-1-3-1/23Набавка нових (некориштених) медицинских апарата.ЈАВНА УСТАНОВА “ЦЕНТАР ЗА ДНЕВНО ЗБРИЊАВАЊЕ ДЈЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ”10.1.2023.Medicinska oprema, lijekovi
509-1-1-5-3-9/23Набавка магнетног контрасног средства, материјала за ЦТ инјектор и другог потрошног материјала за потребе службе за дијагностикуJAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA “ZDRAVSTVENI CENTAR BRČKO” BRČKO DISTRIKT BIH10.1.2023.Medicinska oprema, lijekovi
509-1-1-6-3-8/23Набавка лијекова за потребе ЈЗУ “Здравствени центар Брчко”JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA “ZDRAVSTVENI CENTAR BRČKO” BRČKO DISTRIKT BIH10.1.2023.Medicinska oprema, lijekovi
173-1-1-2-3-2/23Nabavka kemikalija za potrebe Laboratorija za sirovo mlijekoJU VETERINARSKI ZAVOD BIHAĆ6.1.2023.Medicinska oprema, lijekovi
509-1-1-4-3-5/23Nabava reagenasa za potrebe laboratorije Doma zdravljaJAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA “ZDRAVSTVENI CENTAR BRČKO” BRČKO DISTRIKT BIH6.1.2023.Medicinska oprema, lijekovi
509-1-1-3-3-4/23Nabava potrošnog materijala za potrebe hirurgije- ortopedijeJAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA “ZDRAVSTVENI CENTAR BRČKO” BRČKO DISTRIKT BIH5.1.2023.Medicinska oprema, lijekovi
663-7-1-3-3-6/23Sanitetski materijalRUDNIK UGLJA “KREKA” D.O.O. TUZLA5.1.2023.Medicinska oprema, lijekovi
509-1-1-1-3-3/23Nabava lijekova – anestetika za potrebe JZU „Zdravstveni centar Brčko“JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA “ZDRAVSTVENI CENTAR BRČKO” BRČKO DISTRIKT BIH5.1.2023.Medicinska oprema, lijekovi
1067-7-1-2-3-3/23Sanitetski materijalZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE5.1.2023.Medicinska oprema, lijekovi
106-1-1-1-3-1/23Angio sala sa 3D sistemom za elektrofiziologijuJZU BOLNICA “SVETI VRAČEVI” BIJELJINA3.1.2023.Medicinska oprema, lijekovi
1081-1-1-1-3-1/23Набавка резервних дијелова за теретна возилаMJEŠOVITI HOLDING “ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE” MATIČNO PREDUZEĆE A.D. TREBINJE ZAVISNO PREDUZEĆE “ELEKTRO-HERCEGOVINA” A.D. TREBINJE11.1.2023.Oprema I pomoćni proizvodi u prijevozu
743-1-1-11-3-7/23Nabavka dijelova sa ugradnjom i vršenje usluge održavanja motornih vozila marke Škoda Regionalnog centra Tuzla, vozila van garantnog rokaUPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BIH10.1.2023.Oprema I pomoćni proizvodi u prijevozu
743-1-1-10-3-6/23Nabavka dijelova sa ugradnjom i vršenje usluge održavanja motornih vozila marke VW Regionalnog centra Mostar-vozila van garantnog rokaUPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BIH10.1.2023.Oprema I pomoćni proizvodi u prijevozu
663-1-1-17-3-16/23Ugaona kućišta ležaja, sa odgovarajućim ležajevima za pogonske bubnjeve BTK sistema (3 kpl)RUDNIK UGLJA “KREKA” D.O.O. TUZLA10.1.2023.Oprema I pomoćni proizvodi u prijevozu
663-1-1-16-3-15/23Izrada – nabavka cilindra za pozicioniranje istovarne katarke bagera SH 630, kat. br. 90220 (1 kpl)RUDNIK UGLJA “KREKA” D.O.O. TUZLA10.1.2023.Oprema I pomoćni proizvodi u prijevozu
699-1-1-3-3-8/23Nabavka putničkog kombijaJAVNO PREDUZEĆE “ŠUME TUZLANSKOG KANTONA” DIONIČKO DRUŠTVO KLADANJ10.1.2023.Oprema I pomoćni proizvodi u prijevozu
221-1-1-1-3-4/23Набавка ауто-гума за службена возила Пореске управеPORESKA UPRAVA REPUBLIKE SRPSKE10.1.2023.Oprema I pomoćni proizvodi u prijevozu
686-7-1-3-3-1/23Nabavka auto gumaMINISTARSTVO PRAVDE BOSNE I HERCEGOVINE10.1.2023.Oprema I pomoćni proizvodi u prijevozu
707-1-1-9-3-10/23NABAVKA REZERVNIH DIJELOVA ZA ŠETOSJEDNU I ČETVEROSJEDNU ŽIČARUKJP ZOI’84 OCS D.O.O. SARAJEVO9.1.2023.Oprema I pomoćni proizvodi u prijevozu
663-1-1-2-3-4/23Turbodinamička spojka 650 TV (bez EPK) (1 kom)RUDNIK UGLJA “KREKA” D.O.O. TUZLA5.1.2023.Oprema I pomoćni proizvodi u prijevozu
396-7-1-3-3-1/23Javna nabavka robe “Ski Bike”AKCIONARSKO DRUŠTVO OLIMPIJSKI CENTAR “JAHORINA” PALE4.1.2023.Oprema I pomoćni proizvodi u prijevozu
8093-1-1-3-3-3/23Nabavka zaštitnog žičanog pletiva i zatezne žiceSARAJEVOPUTEVI DD SARAJEVO4.1.2023.Oprema I pomoćni proizvodi u prijevozu
8093-1-1-2-3-2/23Nabavka materijala za označavanje ceste (boja, staklene kuglice i razređivač)SARAJEVOPUTEVI DD SARAJEVO4.1.2023.Oprema I pomoćni proizvodi u prijevozu
1412-1-1-4-3-2/23Nabavka rezervnih dijelova iz programa VOLKSWAGEN, ŠKODA, LAND ROVER i TOYOTA koja nisu u garancijiF MUP F BIH – FEDERALNA UPRAVA POLICIJE4.1.2023.Oprema I pomoćni proizvodi u prijevozu
144-1-1-1-3-1/23Набавка моторног возила за потребе Општинске управе ШамацOPŠTINA ŠAMAC3.1.2023.Oprema I pomoćni proizvodi u prijevozu
1029-1-1-3-3-3/23Потрошни лабораторијски материјал и реагенсиJAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA DOM ZDRAVLJA PRIJEDOR12.1.2023.Labatorijska, optička oprema
1280-7-1-5-3-6/23JN-KZ-1923/2022 nabavka instrumenta za laboratoriju za ispitivanje ulja (ponovljeni postupak nabavke)ELEKTROPRENOS – ELEKTROPRIJENOS BIH A.D.11.1.2023.Labatorijska, optička oprema
966-1-1-2-3-20/23Мобилни преносни мјерач протока за отпадне водеVODOVOD A.D.11.1.2023.Labatorijska, optička oprema
966-1-1-1-3-1/23„pH метар (сет), кондуктометар (сет) и јон аналајзер (сет) са пратећим прибором, за анализу отпадних вода“VODOVOD A.D.5.1.2023.Labatorijska, optička oprema
478-7-1-5-3-4/23Sukcesivna nabavka i isporuka sredstava i materijala za čišćenje za potrebe Općine Stari Grad Sarajevo za kalendarsku 2023. godinuOPĆINA STARI GRAD SARAJEVO17.1.2023.Namještaj, oprema, sredstva za čišćenje
704-7-1-7-3-33/23Амбалажа за потребе Сервиса за исхрану у ЈЗУ Болница „Свети апостол Лука“ ДобојJZU BOLNICA “SVETI APOSTOL LUKA” DOBOJ13.1.2023.Namještaj, oprema, sredstva za čišćenje
596-7-1-1-3-1/23Nabavka sredstava za ličnu higijenu i pribora za čišćenje za potrebe Zavoda za vaspitanje muške djece i omladine-SarajevoJAVNA USTANOVA ZAVOD ZA VASPITANJE MUŠKE DJECE I OMLADINE-SARAJEVO11.1.2023.Namještaj, oprema, sredstva za čišćenje
1182-7-1-4-3-4/23Јавна набавка кухињске опремеBOLNICA “MLJEČANICA”11.1.2023.Namještaj, oprema, sredstva za čišćenje
913-1-1-4-3-4/23NABAVKA SANDUKA MRTVAČKIHJKP “KOMEMORATIVNI CENTAR” D.O.O. TUZLA10.1.2023.Namještaj, oprema, sredstva za čišćenje
1250-1-1-4-3-6/23Nabavka uredskih/radnih stolica za zaposlenike BHANSA-eAGENCIJA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE6.1.2023.Namještaj, oprema, sredstva za čišćenje
1245-1-1-4-3-5/23Набавка канцеларијског намјештаја за потребе ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. БијељинаMJEŠOVITI HOLDING “ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE”, MATIČNO PREDUZEĆE A.D. TREBINJE, ZAVISNO ELEKTRODISTRIBUTIVNO PREDUZEĆE “ELEKTRO-BIJELJINA”, A.D. BIJELJINA5.1.2023.Namještaj, oprema, sredstva za čišćenje
1050-7-1-25-3-9/23Rezni alati – noževi za potrebe radionice JP ŽFBiH DOO SarajevoJAVNO PREDUZEĆE ŽELJEZNICE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE17.1.2023.Industrijske mašine
1329-7-1-1-3-2/23Nabavka roba – mašine za pranje vozila za potrebe J.P. “RAD” doo Lukavac-ponovljen postupakJAVNO PREDUZEĆE ZA KOMUNALNE I ZANATSKE USLUGE “RAD” LUKAVAC12.1.2023.Industrijske mašine
8093-7-1-9-3-8/23Nabavka alata i opreme za potrebe radioniceSARAJEVOPUTEVI DD SARAJEVO10.1.2023.Industrijske mašine
165-1-1-5-3-7/23Viljuškar (nosivost 5t)RUDNIK MRKOG UGLJA “BREZA” D.O.O. BREZA9.1.2023.Industrijske mašine
825-1-1-20-3-33/23Отворени поступак бр. 33/23 – Набавка хидрауличних цријева и прикључакаZP “RUDNIK I TERMOELEKTRANA” GACKO, A.D.16.1.2023.Mašine za rudarstvo, oprema
8093-1-1-13-3-12/23Nabavka rezervnih dijelovaSARAJEVOPUTEVI DD SARAJEVO13.1.2023.Mašine za rudarstvo, oprema
165-7-1-8-3-10/23Hidraulična crijeva i priključciRUDNIK MRKOG UGLJA “BREZA” D.O.O. BREZA11.1.2023.Mašine za rudarstvo, oprema
165-7-1-6-3-8/23Adler kopčeRUDNIK MRKOG UGLJA “BREZA” D.O.O. BREZA11.1.2023.Mašine za rudarstvo, oprema
707-7-1-15-3-12/23NABAVKA JARBOLA I ZASTAVA – OPREMA ZA 53 EFNS SARAJEVO IGMAN 2023KJP ZOI’84 OCS D.O.O. SARAJEVO17.1.2023.Građevinske konstrukcije I materijali
217-7-1-2-3-2/23Сукцесивна набавка и испорука материјала и алата за хитне интервенције и редовно одржавање објеката у власништву Општине Невесиње у току 2023. годинеOPŠTINA NEVESINJE16.1.2023.Građevinske konstrukcije I materijali
592-1-1-1-3-1/23Nabavka sanitarnih i higijenskih sredstavaJ.U. ZAVOD ZA ZBRINJAVANJE MENTALNO INVALIDNE DJECE I OMLADINE PAZARIĆ16.1.2023.Građevinske konstrukcije I materijali
663-7-1-33-3-42/23Ograde za bunareRUDNIK UGLJA “KREKA” D.O.O. TUZLA16.1.2023.Građevinske konstrukcije I materijali
825-1-1-3-3-30/23ОП бр. 50/23 – Набавка ватросталних лимова за потребе редовног ремонта ТЕ у 2023. годиниZP “RUDNIK I TERMOELEKTRANA” GACKO, A.D.16.1.2023.Građevinske konstrukcije I materijali
1081-1-1-5-3-5/23Набавка бетонских стубоваMJEŠOVITI HOLDING “ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE” MATIČNO PREDUZEĆE A.D. TREBINJE ZAVISNO PREDUZEĆE “ELEKTRO-HERCEGOVINA” A.D. TREBINJE13.1.2023.Građevinske konstrukcije I materijali
492-7-1-2-3-2/23Nabava PEHD cijeviJAVNO PODUZEĆE KOMUNALNO D.O.O. ŽEPČE12.1.2023.Građevinske konstrukcije I materijali
247-1-1-8-3-43/23150/22-P Oprema na kanalizacionim objektimaKJKP “VODOVOD I KANALIZACIJA” D.O.O.12.1.2023.Građevinske konstrukcije I materijali
290-1-1-4-3-1/23Gotovi beton, tampon, nasip i pijesakJKP “10 JULI” D.O.O. BOSANSKA KRUPA11.1.2023.Građevinske konstrukcije I materijali
1387-7-1-6-3-3/23Набавка резервних глава за геотехничка сидра у анкерском пољуЗАВИСНО ПРЕДУЗЕЋЕ “ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ НА ТРЕБИШЊИЦИ” АД ТРЕБИЊЕ11.1.2023.Građevinske konstrukcije I materijali
21990-1-1-2-3-1/23Nabavka hrane i srodnih proizvoda za potrebe dječijeg vrtića prema LOT-ovimaJU “DJEČIJI VRTIĆ” BOSANSKI PETROVAC11.1.2023.Građevinske konstrukcije I materijali
1374-7-3-2-3-5/23Izgradnja nadstrešnice sa stolom i klupama i izrada i postavljanje stolova sa klupama na lokalitetu izletišta Maoča-DišticaOPĆINA ZAVIDOVIĆI6.1.2023.Građevinske konstrukcije I materijali
20967-1-1-1-3-1/23Nabavka hrane i srodnih proizvoda za potrebe dječijeg vrtića prema LOT-ovimaJAVNA USTANOVA ZA PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE I VASPITANJE “UMIHANA ČUVIDINA”BREZA6.1.2023.Građevinske konstrukcije I materijali
707-1-1-2-3-4/23OPREME ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE OBJEKATAKJP ZOI’84 OCS D.O.O. SARAJEVO4.1.2023.Građevinske konstrukcije I materijali
8093-1-1-2-3-2/23Nabavka materijala za označavanje ceste (boja, staklene kuglice i razređivač)SARAJEVOPUTEVI DD SARAJEVO4.1.2023.Građevinske konstrukcije I materijali
165-1-3-15-3-14/23Izvođenje radova na lokalitetu površinskog kopa “Koritnik II” RMU “Breza” d.o.o. BrezaRUDNIK MRKOG UGLJA “BREZA” D.O.O. BREZA17.1.2023.Građevinski radovi
261-1-3-1-3-1/23Унутрашње уређење Основне школе “Иван Горан Ковачић” у Мркоњић Граду.OPŠTINA MRKONJIĆ GRAD17.1.2023.Građevinski radovi
320-7-3-16-3-32/23Накнадни радови на уређењу обале ријеке ВрбасGRAD BANJA LUKA16.1.2023.Građevinski radovi
1293-1-3-4-3-7/23Реконструкција крова у холу ОШ “Петар Петровић Његош” Велика Обарска, шифра: ДД-23/22GRAD BIJELJINA16.1.2023.Građevinski radovi
1293-1-3-3-3-6/23Реконструкција здравствених амбуланти на подручју Града Бијељина, шифра: ДД-24(5 Лот-ова)/22GRAD BIJELJINA16.1.2023.Građevinski radovi
663-7-2-28-3-35/23Iznajmljivanje kamiona zapremine sanduka Vs≥15 m3 za potrebe Rudnika uglja „Kreka“ d.o.o. – Tuzla ( 4 kom) (620 sati)RUDNIK UGLJA “KREKA” D.O.O. TUZLA16.1.2023.Građevinski radovi
1293-1-3-2-3-5/23Реконструкција објеката културе и спорта на подручју Града Бијељина, шифра: ДД-22(5 Лот-ова)/22GRAD BIJELJINA16.1.2023.Građevinski radovi
825-1-2-10-3-32/23Отворени поступак бр. 235/22 – Нaбaвкa услуга санације електричног мотора вентилационог млина бр. НO 200 866ZP “RUDNIK I TERMOELEKTRANA” GACKO, A.D.16.1.2023.Građevinski radovi
992-1-3-2-3-1/23Извођење радова за асфалтирање локалних путева и паркингаOPŠTINA KOTOR – VAROŠ13.1.2023.Građevinski radovi
444-7-3-2-3-1/23sanacija područnih ambulanti u Drvetinama i GračaniciJAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA BUGOJNO13.1.2023.Građevinski radovi
320-1-3-15-3-31/23Набавка опреме у оквиру пројекта урбане тржницеGRAD BANJA LUKA13.1.2023.Građevinski radovi
988-1-3-3-3-2/23Izgradnja pretovarne stanice u krugu deponije GrabovacJAVNO PREDUZEĆE ZA KOMUNALNE POSLOVE “KOMUS” D.O.O.13.1.2023.Građevinski radovi
320-1-3-13-3-29/23Изградња трим стазе и шеталишта у насељу ЧесмаGRAD BANJA LUKA13.1.2023.Građevinski radovi
320-1-3-12-3-28/23Реконструкција моста преко Широке ријеке у улици Пут српских бранилацаGRAD BANJA LUKA13.1.2023.Građevinski radovi
1101-7-3-1-3-2/23Izgradnja traktorskih vlaka i održavanje kamionskog putaŠGD “HERCEGBOSANSKE ŠUME” D.O.O. KUPRES12.1.2023.Građevinski radovi
320-7-3-11-3-26/23Постављање челичних испуна, приступне рампе и одводња на степеништу и лифту у објекту Дома омладинеGRAD BANJA LUKA12.1.2023.Građevinski radovi
1387-1-3-7-3-4/23Изградња шеталишне стазе уз корито ријеке Требишњице од Перовића моста до СтуденцаЗАВИСНО ПРЕДУЗЕЋЕ “ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ НА ТРЕБИШЊИЦИ” АД ТРЕБИЊЕ12.1.2023.Građevinski radovi
320-1-3-10-3-25/23Извођење радова на изградњи водоводне мреже у ЛусићимаGRAD BANJA LUKA12.1.2023.Građevinski radovi
1081-1-3-4-3-4/23Набавка радова на надоградњи централног магацина на Волујцу (I фаза)MJEŠOVITI HOLDING “ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE” MATIČNO PREDUZEĆE A.D. TREBINJE ZAVISNO PREDUZEĆE “ELEKTRO-HERCEGOVINA” A.D. TREBINJE12.1.2023.Građevinski radovi
888-1-3-24-3-7/23Izvođenje radova na izgradnji sportske dvorane u Hrasnici, Općina IlidžaOPĆINA ILIDŽA11.1.2023.Građevinski radovi
22-1-3-1-3-4/23Izvođenje radova “Izgradnja zida koji osigurava saobraćajnicu u ulici Sulejmana Pačariza Hodže”OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO11.1.2023.Građevinski radovi
8048-7-3-1-3-1/23Nabavka radova adaptacije mogrih čvoravaJU OŠ “ALIJA NAMETAK” SARAJEVO11.1.2023.Građevinski radovi
848-1-3-19-3-8/23Izvođenje radova sanacije, rekonstrukcije, izgradnje i redovnog održavanja cesta za potrebe Općine Centar SarajevoOPĆINA CENTAR SARAJEVO11.1.2023.Građevinski radovi
1387-1-3-5-3-2/23Одржавање обала акумулације Билећа (на територији општине Билећа)ЗАВИСНО ПРЕДУЗЕЋЕ “ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ НА ТРЕБИШЊИЦИ” АД ТРЕБИЊЕ11.1.2023.Građevinski radovi
320-1-3-8-3-22/23Извођење радова на изградњи видиковца на Бањ брдуGRAD BANJA LUKA11.1.2023.Građevinski radovi
165-7-2-7-3-9/23Usluge popravke elektromotoraRUDNIK MRKOG UGLJA “BREZA” D.O.O. BREZA11.1.2023.Građevinski radovi
2742-7-3-1-3-1/23Adaptacija prostorija za podršku III faza“TRA” D.O.O-AGENCIJA ZA RAZVOJ OPĆINE TEŠANJ11.1.2023.Građevinski radovi
29-1-3-3-3-5/23Radovi na rekonstrukciji u OJ DZ IlidžaJAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO10.1.2023.Građevinski radovi
687-1-3-2-3-1/23Radovi na sanaciji klizišta na lokalnom putu Čivčije-BranešciOPŠTINA PRNJAVOR10.1.2023.Građevinski radovi
1280-7-3-4-3-4/23JN-KZ-1817/2022 – Sanacija stuba br. 68 na DV 110 kV Derventa – BrodELEKTROPRENOS – ELEKTROPRIJENOS BIH A.D.10.1.2023.Građevinski radovi
848-1-3-14-3-7/23Izvođenje radova na investiciono-tehničkom održavanju stepeništa, javnih staza i ograda na području Općine Centar SarajevoOPĆINA CENTAR SARAJEVO10.1.2023.Građevinski radovi
843-1-3-5-3-6/23Radovi na renoviranju i adaptaciji radnog prostora u RTG službiZU KANTONALNA BOLNICA “DR. IRFAN LJUBIJANKIĆ” BIHAĆ9.1.2023.Građevinski radovi
888-1-3-10-3-4/23Izgradnja priključka vodovodne mreže za SRC IlidžaOPĆINA ILIDŽA9.1.2023.Građevinski radovi
1280-1-3-2-3-2/23JN-OP-1802/2022 – Uređenje prostora ispred zgrade sjedišta OP TuzlaELEKTROPRENOS – ELEKTROPRIJENOS BIH A.D.5.1.2023.Građevinski radovi
1280-1-3-1-3-1/23JN-OP-1799/2022 – Građevinski radovi na SM 18 na DV 110 kV Tuzla Centar – Tuzla 3ELEKTROPRENOS – ELEKTROPRIJENOS BIH A.D.5.1.2023.Građevinski radovi
1034-1-3-1-3-1/23Nabavka građevinsko-zanatski radovi za izgradnju ambulante u Mjesnoj zajednici Orašac – I fazaGRADSKI ORGAN UPRAVE GRADA BIHAĆA4.1.2023.Građevinski radovi
247-1-2-2-3-1/23242/22 – Održavanje i servisiranje Mapro kompresora za biogasKJKP “VODOVOD I KANALIZACIJA” D.O.O.4.1.2023.Građevinski radovi
8164-7-3-1-3-1/23Izgradnja prilaznog puta, šetnice, do Info edukativnog Centra „Vjetrenica“JP VJETRENICA D.O.O. RAVNO4.1.2023.Građevinski radovi
704-1-2-8-3-37/23Oдржавање и унапређење болничког информационог система за потребе ЈЗУ Болница „Свети апостол Лука“ ДобојJZU BOLNICA “SVETI APOSTOL LUKA” DOBOJ17.1.2023.Programski paketi I informacijski sustavi
1280-1-2-6-3-7/23JN-OP-1922/2022 Nabavka usluga tehničke i aplikativne podrške sa obukom za SAP ERP sistemELEKTROPRENOS – ELEKTROPRIJENOS BIH A.D.11.1.2023.Programski paketi I informacijski sustavi
663-1-2-31-3-40/23Ispitivanje kuka, užadi i ventila sigurnostiRUDNIK UGLJA “KREKA” D.O.O. TUZLA16.1.2023.Usluge popravaka I održavanja
663-7-2-32-3-39/23Popravak i servisiranje NN sklopnih uređajaRUDNIK UGLJA “KREKA” D.O.O. TUZLA16.1.2023.Usluge popravaka I održavanja
663-1-2-24-3-37/23Servis elektrohidrauličnih otkočnika za potrebe Pogona „Dubrave“RUDNIK UGLJA “KREKA” D.O.O. TUZLA16.1.2023.Usluge popravaka I održavanja
663-1-2-25-3-32/23Sanacija pogonskog i brzinskog bubnjaRUDNIK UGLJA “KREKA” D.O.O. TUZLA16.1.2023.Usluge popravaka I održavanja
663-1-2-23-3-29/23Remont hidraulične dizalice HYVA CRANE HB120 E2RUDNIK UGLJA “KREKA” D.O.O. TUZLA13.1.2023.Usluge popravaka I održavanja
329-7-2-11-3-4/23Nabava usluga–servisiranje uređaja Hettich Roto Silenta 630RS za potrebe Transfuzijskog centra, Sveučilišne kliničke bolnice MostarSVEUČILIŠNA KLINIČKA BOLNICA MOSTAR13.1.2023.Usluge popravaka I održavanja
825-7-1-15-3-23/23Конкурентски захтјев бр. 02/23 – Набавка тонера, дијелова и услуга одржавања умрежених уређаја за 2023 годинуZP “RUDNIK I TERMOELEKTRANA” GACKO, A.D.13.1.2023.Usluge popravaka I održavanja
1387-1-2-8-3-5/23Услуге сервиса и одржавања аутомобилаЗАВИСНО ПРЕДУЗЕЋЕ “ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ НА ТРЕБИШЊИЦИ” АД ТРЕБИЊЕ12.1.2023.Usluge popravaka I održavanja
784-1-2-1-3-1/23Servisiranje i održavanje vozilaJ.P. “VODOVOD I KANALIZACIJA” D.O.O. KISELJAK12.1.2023.Usluge popravaka I održavanja
669-1-2-21-3-12/23INTERVENTNO ODRŽAVANJE I REDOVNO SERVISIRANJE SISTEMA TEHNIČKE ZAŠTITE za potrebe JU Kantonalna bolnica Zenica na period od 2 (dvije) godine (tender broj : 12-161/22)JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA12.1.2023.Usluge popravaka I održavanja
1255-1-2-7-3-3/23Tender broj: 01-22862-1/22 radi javne nabavke usluga čišćenja kotlovaJZU UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR REPUBLIKE SRPSKE11.1.2023.Usluge popravaka I održavanja
704-1-2-3-3-30/23Поправкa апарата за компјутерску томографију „LightSpeed 16 slice“, произвођачa „GE HealthCare“ за потребе Службе за радиологију у ЈЗУ Болница „Свети апостол Лука“ ДобојJZU BOLNICA “SVETI APOSTOL LUKA” DOBOJ11.1.2023.Usluge popravaka I održavanja
743-1-1-11-3-7/23Nabavka dijelova sa ugradnjom i vršenje usluge održavanja motornih vozila marke Škoda Regionalnog centra Tuzla, vozila van garantnog rokaUPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BIH10.1.2023.Usluge popravaka I održavanja
743-1-1-10-3-6/23Nabavka dijelova sa ugradnjom i vršenje usluge održavanja motornih vozila marke VW Regionalnog centra Mostar-vozila van garantnog rokaUPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BIH10.1.2023.Usluge popravaka I održavanja
723-1-2-7-3-2/23Popravka i održavanje vozila – inžinjerijske mašine, prikolice i poluprokoliceMINISTARSTVO ODBRANE BIH10.1.2023.Usluge popravaka I održavanja
1190-7-2-2-3-4/23Održavanje javne rasvjete na području općine Jajce za 2023. godinuOPĆINA JAJCE4.1.2023.Usluge popravaka I održavanja
103-1-2-3-3-5/23Одржавање рачунара, рачунарске и ИТ опреме за потребе Градске управе Добој у 2023.GRADSKA UPRAVA GRAD DOBOJ4.1.2023.Usluge popravaka I održavanja
1345-1-2-4-3-1/23Набавка услуга редовног одржавања свих објеката на наплатним станицама и Центрима за контролу и управљање саобраћајемJP “AUTOPUTEVI REPUBLIKE SRPSKE” D.O.O. BANJA LUKA4.1.2023.Usluge popravaka I održavanja
509-1-2-218-3-1/23Nabava usluga servisa opreme na kirurgiji; sterilizacijaJAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA “ZDRAVSTVENI CENTAR BRČKO” BRČKO DISTRIKT BIH4.1.2023.Usluge popravaka I održavanja
645-7-2-1-3-1/23Oдржавање и оправка јавне расвјетеOPŠTINA ČELINAC4.1.2023.Usluge popravaka I održavanja
877-1-2-1-3-1/23Сервис и одржавање лабораторијске опреме (поновљени поступак)JAVNA USTANOVA VETERINARSKI INSTITUT REPUBLIKE SRPSKE “DR VASO BUTOZAN” BANJALUKA3.1.2023.Usluge popravaka I održavanja
390-7-2-6-3-6/23Набавка услуга деинсталације, провјере и инсталације уређаја за течно сцинтилационо бројање Tricarb 2910TR за потребе ЈЗУ Института за јавно здравство Републике СрпскеJZU INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO16.1.2023.Usluge instaliranja
22592-1-1-1-3-1/23Набавка нових (некориштених) медицинских апарата.ЈАВНА УСТАНОВА “ЦЕНТАР ЗА ДНЕВНО ЗБРИЊАВАЊЕ ДЈЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ”10.1.2023.Usluge instaliranja
165-7-2-14-3-12/23Angažman dva dampera za prevoz otkrivke na površinskom kopu “Koritnik II” RMU “Breza” d.o.o. BrezaRUDNIK MRKOG UGLJA “BREZA” D.O.O. BREZA17.1.2023.Prijevozne usluge
133-1-2-3-3-2/23Услуге превоза ученика на подручју општине БратунацOPŠTINA BRATUNAC16.1.2023.Prijevozne usluge
871-7-2-2-3-3/23Превоз ђака у 2023.години на подручју општине ДрварOPŠTINA DRVAR16.1.2023.Prijevozne usluge
3081-7-2-1-3-1/23Prevoz ucenika osnovnih i srednjih skola na podrucju opstine Teslic- Mjesecne karteJAVNA USTANOVA CENTAR ZA SOCIJALNI RAD TESLIĆ13.1.2023.Prijevozne usluge
591-1-2-1-3-1/23Autobuski prevoz učenikaOPŠTINA OSMACI10.1.2023.Prijevozne usluge
82-7-2-1-3-2/23Nabavka avio karata za potrebe FIPA-eAGENCIJA ZA UNAPREĐENJE INOSTRANIH INVESTICIJA U BOSNI I HERCEGOVINI10.1.2023.Prijevozne usluge
1245-1-2-3-3-4/23Набавка услуге најма теренских возилаMJEŠOVITI HOLDING “ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE”, MATIČNO PREDUZEĆE A.D. TREBINJE, ZAVISNO ELEKTRODISTRIBUTIVNO PREDUZEĆE “ELEKTRO-BIJELJINA”, A.D. BIJELJINA5.1.2023.Prijevozne usluge
1245-1-2-2-3-3/23Набавка услуге најма путничких возилаMJEŠOVITI HOLDING “ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE”, MATIČNO PREDUZEĆE A.D. TREBINJE, ZAVISNO ELEKTRODISTRIBUTIVNO PREDUZEĆE “ELEKTRO-BIJELJINA”, A.D. BIJELJINA5.1.2023.Prijevozne usluge
144-1-2-2-3-2/23„ Превоз ученика основних школа на подручју Општине Шамац“OPŠTINA ŠAMAC4.1.2023.Prijevozne usluge
814-1-2-6-3-1/23Iznajmljivanje internet linkova prema zdravstvenim ustanovamaZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO17.1.2023.Poštanske I telekomunikacijske usluge
186-1-2-1-3-1/23Nabavka usluga preuzimanja elektronskog pisma, štampanja, kovertiranja, prenosa i dostave ( računa kao običnih pismonosnih pošiljki) i nabavka usluga u unutrašnjem i međunarodnom poštanskom saobraćajuVODOVOD A.D.12.1.2023.Poštanske I telekomunikacijske usluge
175-7-2-8-3-4/23Nabavka usluga osiguranja službenih vozila i osiguranje radnika FondaFOND ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM16.1.2023.Financijske I usluge osiguranja
1343-7-2-7-3-5/23Stručne procjeneRADIO-TELEVIZIJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE16.1.2023.Financijske I usluge osiguranja
848-7-2-21-3-14/23Usluge kolektivnog osiguranja uposlenika, imovine i vozilaOPĆINA CENTAR SARAJEVO13.1.2023.Financijske I usluge osiguranja
1309-7-2-3-3-2/23Osiguranje uposlenika, osiguranje od autoodgovornosti-osiguranje motornih vozila, tehnički pregled motornih vozilaRUDNIK MRKOG UGLJA “ABID LOLIĆ” D.O.O. TRAVNIK-BILA11.1.2023.Financijske I usluge osiguranja
775-7-2-5-3-8/23Usluge kolektivno osiguranje zaposlenihKANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE POKOP D.O.O.11.1.2023.Financijske I usluge osiguranja
663-1-2-18-3-17/23Usluge kolektivnog osiguranja radnikaRUDNIK UGLJA “KREKA” D.O.O. TUZLA10.1.2023.Financijske I usluge osiguranja
660-7-2-2-3-8/23Осигурање од професионалне одговорности љекараJZU BOLNICA ZVORNIK10.1.2023.Financijske I usluge osiguranja
1355-1-2-1-3-14/23Nabavka usluga osiguranja imovine Grada ZenicaGRAD ZENICA5.1.2023.Financijske I usluge osiguranja
803-7-2-1-3-7/23Nabava usluga kolektivnog osiguranja uposlenika MUP-a ŽPMINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA ŽUPANIJE POSAVSKE5.1.2023.Financijske I usluge osiguranja
865-7-2-1-3-1/23Kolektivno osiguranje zaposlenih i osiguranje motornih vozilaINSTITUT ZA MEDICINSKO VJEŠTAČENJE ZDRAVSTVENOG STANJA5.1.2023.Financijske I usluge osiguranja
29334-1-2-1-3-1/23Usluge osiguranja motornih vozilaGRAĐEVINSKI FAKULTET5.1.2023.Financijske I usluge osiguranja
1412-1-2-5-3-3/23Nabavka usluga osiguranja novih motornih vozilaF MUP F BIH – FEDERALNA UPRAVA POLICIJE4.1.2023.Financijske I usluge osiguranja
1271-7-2-1-3-1/23Nabavka usluga osiguranja lica i imovineJAVNA USTANOVA PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE ZENICA4.1.2023.Financijske I usluge osiguranja
663-1-2-36-3-57/23– Izrada Elaborata – geomehanički izvještaj sa proračunom stabilnosti radnih kosina radilišta i odlagališta Pogona „Šikulje“ Rudnika uglja „Kreka“ d.o.o. – TuzlaRUDNIK UGLJA “KREKA” D.O.O. TUZLA17.1.2023.Arhitektonske, građevinske usluge
320-1-2-21-3-34/23Израда урбанистичко-техничких услова и идејног пројекта шеталишта уз Врбас,од Алибабе према плажи у Српским Топлицама(стаза,расвјета,мобилијар)GRAD BANJA LUKA17.1.2023.Arhitektonske, građevinske usluge
320-7-2-18-3-33/23Израда Главног пројекта за изградњу водоводне мреже 3. висинске зоне у улици Јована Рашковића са проширењем резервоара, Паприковац 2GRAD BANJA LUKA17.1.2023.Arhitektonske, građevinske usluge
1374-7-2-5-3-8/23Izrada predmjera i predračuna građevinskih radova za potrebe Grada Zavidovići u toku 2023. godineOPĆINA ZAVIDOVIĆI16.1.2023.Arhitektonske, građevinske usluge
1286-7-2-4-3-3/23Konsultantske usluge, izrada i ovjera projekata hidroinstalacija potrebnih za pribavljanje vodnih akata za 2023. godinuJAVNO PREDUZEĆE ZA PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE GRADA “ZENICA” D.O.O. ZENICA13.1.2023.Arhitektonske, građevinske usluge
320-7-2-14-3-30/23Израда идејног пројекта у насељу Ада (Улица Ада, Улица Вељка Млађеновића, планирана инфраструктура око планиране основне школе)GRAD BANJA LUKA13.1.2023.Arhitektonske, građevinske usluge
1339-7-2-8-3-48/23Usluge tehničkog pregledaŠPD “UNSKO-SANSKE ŠUME” D.O.O13.1.2023.Arhitektonske, građevinske usluge
871-7-2-1-3-2/23Израда пројектне документације за Пословну зону МЛИН у ДрваруOPŠTINA DRVAR12.1.2023.Arhitektonske, građevinske usluge
320-7-2-9-3-24/23Ревизија Регулационог плана „Ада Дебељаци 2“GRAD BANJA LUKA12.1.2023.Arhitektonske, građevinske usluge
888-1-2-11-3-5/23Izrada idejnog i izvedbenog projekta jednosmjerne biciklističke staze u dva smjera sa dijelom pješačke staze (biciklistička+pješačka) od Stupske petlje do raskrsnice Energoinvesta ulica Tvornička dužine: Pravac A – od rasksnice Energoinvesta do Stupske petlje dužine cca 1.180 metara Pravac B – od Stupske petlje do raskrsnice Energoinvesta dužine cca 1.110 metaraOPĆINA ILIDŽA9.1.2023.Arhitektonske, građevinske usluge
1286-7-2-2-3-2/23Revizija projektne dokumentacije za 2023. godinuJAVNO PREDUZEĆE ZA PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE GRADA “ZENICA” D.O.O. ZENICA6.1.2023.Arhitektonske, građevinske usluge
707-1-2-10-3-7/23„IZRADA PROJEKTA IZVEDENOG STANJA RADOVA NA IZGRADNJI SNOW BOARD PARKA I STAZE 5A“KJP ZOI’84 OCS D.O.O. SARAJEVO6.1.2023.Arhitektonske, građevinske usluge
707-1-2-7-3-6/23IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJEKJP ZOI’84 OCS D.O.O. SARAJEVO6.1.2023.Arhitektonske, građevinske usluge
1374-7-2-1-3-4/23Vršenje dnevnog stručnog nadzora nad izvođenjem radova na području Grada Zavidovići u toku 2023. godineOPĆINA ZAVIDOVIĆI6.1.2023.Arhitektonske, građevinske usluge
385-1-2-1-3-1/23Набавка услуге мјерења карактеристике вјетра на локацијама Доња Трусина и РадимљаMH “ELEKTROPRIVREDA RS” MATIČNO PREDUZEĆE A.D. TREBINJE5.1.2023.Arhitektonske, građevinske usluge
707-1-2-4-3-5/23IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA ODRŽAVANJE EVROPA KUP-aKJP ZOI’84 OCS D.O.O. SARAJEVO5.1.2023.Arhitektonske, građevinske usluge
663-1-2-4-3-5/23Ispitivanja (posude pod pritiskom, traka, materijala, vode, ventila)RUDNIK UGLJA “KREKA” D.O.O. TUZLA5.1.2023.Arhitektonske, građevinske usluge
1011-7-2-6-3-3/23Nabavka usluga savjetovanja i tehničke podrške u održavanju informaciono komunikacionog sistema (Tehnička podrška za sistemsku i mrežnu administraciju) za potrebe Razvojne banke FBiHRAZVOJNA BANKA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE12.1.2023.Usluge informacijske tehnologije
49-7-2-3-3-2/23Набавка услуга одржавања система за расподјелу јавних прихода-РАС (06.07/404-10/23)MINISTARSTVO FINANSIJA RS11.1.2023.Usluge informacijske tehnologije
3020-7-2-1-3-1/23Nabava tehničke i funkcionalne podrške za ISFUŽUPANIJSKI ZAVOD ZA UPOŠLJAVANJE LIVNO11.1.2023.Usluge informacijske tehnologije
707-1-2-8-3-9/23USLUGE REMOTE PODRŠKE ZA ŠESTEROSJEDNU I ČETVEROSJEDNU ŽIČARUKJP ZOI’84 OCS D.O.O. SARAJEVO9.1.2023.Usluge informacijske tehnologije
231-7-2-3-3-1/23Pružanje usluga održavanja OWIS informacionog sistemaDIREKCIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE6.1.2023.Usluge informacijske tehnologije
385-1-2-1-3-1/23Набавка услуге мјерења карактеристике вјетра на локацијама Доња Трусина и РадимљаMH “ELEKTROPRIVREDA RS” MATIČNO PREDUZEĆE A.D. TREBINJE5.1.2023.Usluge informacijske tehnologije
843-7-2-6-3-7/23Usluge izrade procjene sigurnosne ugroženosti i elaborata o zaštitiZU KANTONALNA BOLNICA “DR. IRFAN LJUBIJANKIĆ” BIHAĆ9.1.2023.Usluge javne uprave, obrane I socijalnog osiguranja
1339-7-2-12-3-55/23Usluge izrade projekta za unaprijeđenje proizvodnje sadnica i hortikulturnih vrsta u rasadniku “Mihaljevac” u CazinuŠPD “UNSKO-SANSKE ŠUME” D.O.O17.1.2023.Usluge poljoprivrede I šumarstva
1339-1-2-11-3-54/23Usluge izrade zapreminskih i sortimentalnih tablica za područje Unsko-sanskog kantonaŠPD “UNSKO-SANSKE ŠUME” D.O.O17.1.2023.Usluge poljoprivrede I šumarstva
699-1-2-7-3-12/23Nabavka usluga sječe,primicanja,izvoza,iznosa šumskih drvnih sortimenata, ŠG Sprečko.JAVNO PREDUZEĆE “ŠUME TUZLANSKOG KANTONA” DIONIČKO DRUŠTVO KLADANJ17.1.2023.Usluge poljoprivrede I šumarstva
699-1-2-6-3-11/23Nabavka usluga primicanja,izvoza,iznosa šumskih drvnih sortimenata,izgradnje i održavanja šumskih puteva u odjelu 123 GJ Majevica Jablanička rijeka.JAVNO PREDUZEĆE “ŠUME TUZLANSKOG KANTONA” DIONIČKO DRUŠTVO KLADANJ13.1.2023.Usluge poljoprivrede I šumarstva
1339-1-2-7-3-47/23„Usluge sječe, izvoza i iznosa drvnih sortimenata u odjelima: 78 TZ I i 78 TZ II, GJ „Grmeč -Jasenica“ , Podružnica / pogon gospodarenja za općinu Bos. Krupa „Usluge sječe, i odjelu: 53, GJ „Grmeč -Jasenica“ , Podružnica / pogon gospodarenja za općinu Bos. KrupaŠPD “UNSKO-SANSKE ŠUME” D.O.O11.1.2023.Usluge poljoprivrede I šumarstva
1339-1-2-6-3-46/23Usluge sječe, izvoza i iznosa drvnih sortimenata u odjelu 74, GJ „Plješavica, Podružnica/ Šumarija BihaćŠPD “UNSKO-SANSKE ŠUME” D.O.O11.1.2023.Usluge poljoprivrede I šumarstva
1339-1-2-5-3-45/23„Usluge sječe, izvoza i iznosa drvnih sortimenata u odjelu 51, GJ „Risovac – Krupa, Podružnica/ Šumarija BihaćŠPD “UNSKO-SANSKE ŠUME” D.O.O11.1.2023.Usluge poljoprivrede I šumarstva
1339-1-2-4-3-44/23Usluge sječe, izvoza i iznosa drvnih sortimenata u odjelima 32 Osječenica-Drvar i 35 Osječenica-DrvarŠPD “UNSKO-SANSKE ŠUME” D.O.O11.1.2023.Usluge poljoprivrede I šumarstva
1339-1-2-3-3-43/23„Usluge sječe, izvoza i iznosa drvnih sortimenata u odjelima: 27, GJ „Osječnica-Kulen Vakuf“ i 117, GJ „Risovac-Krupa, Podružnica / Šumarija BihaćŠPD “UNSKO-SANSKE ŠUME” D.O.O11.1.2023.Usluge poljoprivrede I šumarstva
1339-1-2-2-3-42/23„Usluge sječe, izvoza i iznosa drvnih sortimenata u odjelu 27, GJ „Osječnica-Kulen Vakuf“ Podružnica Šumarija BihaćŠPD “UNSKO-SANSKE ŠUME” D.O.O11.1.2023.Usluge poljoprivrede I šumarstva
2870-1-2-1-3-1/23Услуге на искориштавању шума (сјеча и извоз ШДС-а) на подручју ШГ “РОМАНИЈА”ШУМСКО ГАЗДИНСТВО ”РОМАНИЈА” СОКОЛАЦ10.1.2023.Usluge poljoprivrede I šumarstva
4252-1-2-1-3-1/23sječa,izrada,izvoz i iznos šumskih drvnih sortimenataINDUSTRIJSKE PLANTAŽE A.D.3.1.2023.Usluge poljoprivrede I šumarstva
663-7-2-38-3-54/23Obračun vrijednosne korekcije zaliha (ispravke) u skladu sa MRS 2 na dan 31.12.2022. godine i test na umanjenje i procjena umanjenja vrijednosti imovine na dan 31.12.2022. godine u skladu sa MRS 36 – umanjenje vrijednostiRUDNIK UGLJA “KREKA” D.O.O. TUZLA17.1.2023.Poslovne usluge: pravo, marketing, savjetovanje
1343-7-2-7-3-5/23Stručne procjeneRADIO-TELEVIZIJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE16.1.2023.Poslovne usluge: pravo, marketing, savjetovanje
1125-7-2-9-3-6/23Usluge revizije finansijskih izvještaja na dan 31.12.2022. godine/2JAVNA USTANOVA OPĆA BOLNICA “PRIM. DR ABDULAH NAKAŠ”16.1.2023.Poslovne usluge: pravo, marketing, savjetovanje
663-7-2-20-3-28/23Usluga ažuriranja studije o transfernim cijenama i analiza dodatnih transakcija u okviru izrade studije o transfernim cijenama za 2022. godinuRUDNIK UGLJA “KREKA” D.O.O. TUZLA13.1.2023.Poslovne usluge: pravo, marketing, savjetovanje
568-1-2-5-3-2/23Promocija hraniteljstvaMINISTARSTVO ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU, RASELJENA LICA I IZBJEGLICE KANTONA SARAJEVO13.1.2023.Poslovne usluge: pravo, marketing, savjetovanje
396-1-2-8-3-6/23Javna nabavka usluga organizacija koncertnih dešavanjaAKCIONARSKO DRUŠTVO OLIMPIJSKI CENTAR “JAHORINA” PALE13.1.2023.Poslovne usluge: pravo, marketing, savjetovanje
286-1-2-1-3-5/23Nabava usluge grafičke pripreme/oblikovanja za poštanske marke i prateće materijaleHRVATSKA POŠTA D.O.O. MOSTAR13.1.2023.Poslovne usluge: pravo, marketing, savjetovanje
594-7-2-11-3-10/23Набавка штампарских и графичких услуга за потребе Градске управе града ГрадишкаGRAD GRADIŠKA12.1.2023.Poslovne usluge: pravo, marketing, savjetovanje
1171-7-2-20-3-4/23Услуге објаве огласног материјала путем штампаних медија, конкурси, јавни позиви и сличноMH ERS TREBINJE HIDROELEKTRANE NA DRINI AD11.1.2023.Poslovne usluge: pravo, marketing, savjetovanje
396-7-2-5-3-4/23Јавна набавка услуга вођење социјалних мрежаAKCIONARSKO DRUŠTVO OLIMPIJSKI CENTAR “JAHORINA” PALE10.1.2023.Poslovne usluge: pravo, marketing, savjetovanje
296-7-2-1-3-1/23Nabavka štamparskih i knjigovezačkih uslugaURED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA U FEDERACIJI BIH5.1.2023.Poslovne usluge: pravo, marketing, savjetovanje
594-7-2-3-3-6/23Набавка услуге изнајмљивања мрежних мултифункционалних уређаја за штампање за потребе Градске управе града ГрадишкаGRAD GRADIŠKA5.1.2023.Poslovne usluge: pravo, marketing, savjetovanje
768-7-2-11-3-4/23Одржавање и уређење јавних површина дефинисаних Програмом заједничке комуналне потрошње за 2023. год.OPŠTINA RIBNIK17.1.2023.Usluge Otpada I okoliša
1050-1-2-23-3-8/23Izrada akta o procjeni rizika na radnim mjestima i mjestima rada u radnoj okolini u organizacionim dijelovima društvaJAVNO PREDUZEĆE ŽELJEZNICE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE16.1.2023.Usluge Otpada I okoliša
669-1-2-24-3-14/23Ostale usluge–odvoza i zbrinjavanja patološkog i biološkog otpada za potrebe JU Kantonalna bolnica Zenica na period od 2 (dvije) godine (tender broj: 12-188/22)JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA13.1.2023.Usluge Otpada I okoliša
768-1-2-1-3-1/23Зимско одржавање локалних путева на подручју општине Рибник за 2023. год.OPŠTINA RIBNIK4.1.2023.Usluge Otpada I okoliša
1339-7-2-8-3-48/23Usluge tehničkog pregledaŠPD “UNSKO-SANSKE ŠUME” D.O.O13.1.2023.Ostale usluge
1309-7-2-3-3-2/23Osiguranje uposlenika, osiguranje od autoodgovornosti-osiguranje motornih vozila, tehnički pregled motornih vozilaRUDNIK MRKOG UGLJA “ABID LOLIĆ” D.O.O. TRAVNIK-BILA11.1.2023.Ostale usluge
Pretplatite se na naše obavijesti
Prijavite se ovdje kako biste primali najnovije vijesti, ažuriranja izravno na Vaš email.
Možete se odjaviti u bilo kojem trenutku

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavit ćemo da ste u redu s tim, ali možete odbiti ako želite. Prihvati Opširnije