Utorak, 16 srpnja, 2024

Impressum Financa

Izdavač:

Obrt financa.ba, Zagrebačka 26, 88.000 Mostar

JIB: 4328905390007

TRN: 1327002024961426

Redakcija i marketing:

e-mail: kontakt@financa.ba

Telefon:

+387 63 217 712