Fintech

  2819
  Fintech (izvor: https://www.freepik.com)
  Fintech (izvor: https://www.freepik.com)
  Ako želimo nekome na jednostavan način objasniti što je fintech možemo reći da je to aplikacija tehnologije koja rješava problem u financijskom sustavu ili gradi novu financijsku uslugu / inovaciju. Svaki put kad podižete novac na bankomatu, plaćate putem mobilnih aplikacija ili šaljete novac – vi zapravo koristite modernu uslugu fincteha koji omogućava zaobilaženje banaka. Što je zapravo Fintech i što on znači za prosječnog čovjeka? Puno više nego što bismo ikad pomislili – taj se naziv odnosi na tvrtke koje uz pomoć moderne tehnologije nude pojedincu inovativnu zamjenu za standardne bankarske usluge.

  Banke se mogu preskočiti

  Svaka kompanija koja pruža financijski servis kroz softversko ili drugo tehnološko rješenje koje uključuje sve, od mobilne aplikacije do kriptovaluta je fintech. Ono što je svim fintech kompanijama zajedničko je korištenje interneta, mobilnih uređaja, posebnih softvera ili cloud servisa. Fintech kompanije mogu se baviti plaćanjem, investiranjem, kreditiranjem, osiguranjanjem, crypto tradingom. Najuspješnije svjetske fintech kompanije su: Ant Financial, Xero, SoFi, Avant, Klarna, Adyen, Kabbage. Svaki puta kad podižete novac na bankomatu vi koristite uslugu fintecha. Isto je i s plaćanjem putem mobilnih aplikacija ili pregledom salda na računu. Na te usluge smo se već toliko navikli da teško možemo i zamisliti kako smo prije funkcionirali i koliko vremena smo trošili na plaćanje računa, slanje novca ili čekanje poštara da donese mirovinu.

  Evolucija Fintecha kroz godine

  Sva ljudska dostignuća u razdoblju od 1886. do 1967. bila su preduvjet za stvaranje koncepta Fintecha – od razvoja telegrafa, željeznice i parobroda do slanja prvih financijskih informacija preko državnih granica, prvog telegrama preko Atlantika te prvog elektroničkog prijenosa novca preko Fedwirea 1918. godine uz pomoć terećenja sredstva s rezervnog računa banke koja šalje pošiljku i kreditiranja računa banke primatelja. Sljedeća velika prelomnica bio je nastanak kreditnih kartica koje su se pojavile sredinom 20. stoljeća – prvi je bio Diners Club International 1950., kad je Frank McNamara svoju večeru platio komadom kartona, odnosno kreditnom karticom. Sa svojim je prijateljima Ralphom Schneiderom i Mattyjem Simmonsom iste godine osnovao Diners Club – prvu neovisnu kompaniju za kreditne kartice u svijetu. Nekoliko je godina trebalo kako bi osnivači uvjerili vlasnike restorana, trgovina i pružatelje raznih usluga da prihvate taj komadić plastike kao sredstvo plaćanja, ali prednosti ovakvog načina poslovanja ubrzo su uočene. McNamara je za prvu grupu davatelja usluga članovima Diners Cluba predbilježio 27 restorana i jedan hotel koji je često posjećivao. Usluga je postala toliko popularna da je 1951. godine Diners Club imao već 420.000 članova.
  Izgled prve Diners kartice (izvor: http://biographycolllection.blogspot.com)
  Bank of America je 1958. predstavio svoju kreditnu karticu – American Express, a nakon toga one su se proširile i u Europu. Nakon 1967. kreće razdoblje vrtoglavog razvoja banaka i bankarskih sustava kojeg obilježava prijelaz s analognog na digitalni signal. Pojavljuje se 1967. prvi ručni kalkulator i prvi bankomat banke Barcley – što se smatra začetkom modernog fintecha.

  Moderan Fintech

  Godine 1970. osnovan je NASDAQ – prva digitalna burza, a potom se 1973. pojavio SWIFT ( Society For Worldwide Interbank Financial Telecommunications). To je ukratko i pojednostavljeno, procedura slanja poruka između međunarodnih banaka. Zapravo predstavlja svjetsko udruženje za međunarodne, međubankarske financijske telekomunikacije. Online bankarstvo se pojavljuje već 1980. , a ono svoj procvat i širu primjenu doživljava 1990. s pojavom Interneta i e -commerca. Do početka 21. stoljeća svi bankovni procesi su potpuno digitalizirani, no 2008. nastupa globalna financijska kriza i završava ovu eru.

  Vrijeme start-upova

  Od te, 2008. pa sve do danas javljaju se novi igrači na tržištu koji uz banke grade svoj put poslovanja. Među najvažnijima je svakako Google Wallet. Tijekom lipnja 2011. Google je predstavio svoju uslugu plaćanja pomoću smart-phone uređaja – Google Wallet App. čija je svrha bila zamijeniti novčanike u našim torbama ili kaputima mobilnom aplikacijom. Kako je Google zamislio, jedina plastika koju bi ljudi trebali nositi sa sobom je Smartphone, a on je ionako uvijek uz nas. Apple Pay 2014 pandan je Googleovoj usluzi te nudi jednostavnu i sigurnu opciju plaćanja pomoću uređaja iPhone, Apple Watch, iPad ili Mac-a., a razvijen je i Smartphones Mobile Start UPS – konkurentski startup Googleu i Appleu. Iako se startupi za transfer novca još uvijek fokusiraju na ‘pravi, opipljivi’ novac, svijetom je već zavladala revolucija digitalnog novca poput bitcoina, koji je stvoren i čuvan elektronički. Bitcoin nije printan i nije kontroliran od strane bilo koga. Proizvode ga brojni ljudi pomoću računala u cijelom svijetu koristeći software koji rješava matematičke probleme.

  Boom kriptovaluta

  Iako se čini daleko i da digitalni novac nećemo još neko vrijeme koristiti, ne možemo pobjeći od realnosti. On je već stigao, a kada će ljudima masovno postati praktičnije i isplativije koristiti ga na dnevnoj bazi, u današnjem je svijetu samo pitanje godine.

  Fintech danas – rast i razvoj

  Veliki utjecaj Smartphonea kao i pristup internetu napravio je razliku između razvijenih i zemalja u razvoju. Kina je zemlja koja najviše koristi fintech servise – sa 69 posto korisnika u cijeloj populaciji, a iza nje je Indija sa 52 posto. Razlog tome je što te zemlje nikada nisu uspjele razviti bankarski sustav /financijsku infrastrukturu/ po uzoru na zapadne zemlje i to im je otvorilo put za nova rješenja. U korištenju fintech servisa slijede ih Velika Britanija, Brazil, Australija, a na 20. mjestu nalaze se Belgija i Luxemburg s 13 posto korisnika. SAD se smjestio u sredini sa 33 posto korisnika, što se smatra prosjekom u adopciji fintecha. Blockchain, crypto currencies, stable coins, e-cash, smart contracts su pojmovi koji se sve češće pojavljuju uz pojam fintech revolucije i financijskih inovacija, uz pitanje kakav će biti njihov utjecaj na naš život i poslovne procese. 2018. godina je od posebne važnosti za razvoj fintecha. Nakon nevjerojatnog rasta u 2017., kriptovalute su početkom 2018. doživjele krah – sve kriptovalute su kroz tu godinu izgubile 80 posto svoje vrijednosti. Događaj je često uspoređivan s ‘dot-com’ krahom 2000. godine (koji je rezultirao s 78 posto gubitka vrijednosti), no istovremeno je bio poticaj za razvoj mnogobrojnih kompanija i usluga koje su na tržištu i danas.