Utorak, 16 srpnja, 2024
spot_img

Zadnje objave

Možda vam se sviđa

Vlada FBiH: Utvrđene izmjene i dopune Budžeta za 2023. godinu

Vlada Federacije BiH je na prijedlog Federalnog ministarstva financija, na današnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta FBiH za 2023. godinu. Novi budžet iznosi 6.937.563.355 BAM, to je za 211,7 milijuna BAM ili 3,1 posto više u odnosu na ovogodišnji.

Izmjene i dopune Budžeta FBiH za 2023. godinu bit će hitnom postupku upućene u parlamentarnu proceduru. Kako je navedeno u obrazloženju za hitni postupak, uzimajući u obzir revidirane projekcije makroekonomskih indikatora za 2023. godinu. Osim toga i revidirane projekcije indirektnih poreza. Vlada je uzela u obzir i mjere koje Europska centralna banka poduzima u borbi sa inflacijom (podizanje referentnih kamatnih stopa). Zbog nemogućnosti izvršavanja pojedinih rashoda koji su planirani na osnovu usvojenih amandmana, koji su postali sastavni dio Budžeta FBiH za 2023. godinu i Zakona o izvršavanju Budžeta FBiH za 2023. godinu, pristupilo se hitnoj pripremi i izradi izmjena i dopuna.

Dopune budžeta iz poreza

Povećanje u iznosu od 211,7 milijuna BAM odnosi se na povećanje prihoda od poreza u iznosu od 205,1 milijun BAM. Povećanje u iznosu od 5,6 milijuna BAM neporeznih prihoda, povećanje primitaka u iznosu od 10 milijuna BAM. Smanjenje primljenih tekućih transfera od inostranih vlada u iznosu od 9 milijuna BAM.

U obrazloženju Ministarstva navedeno je da imajući u vidu da je Vlada Federacije BiH na 3. sjednici održanoj 19.5.2023. godine donijela Odluku o vanrednom usklađivanju mirovina u procentu od 3,9 posto. Počev sa isplatom od mirovine za svibanj 2023. godine. Procijenjeno je da će za navedeno usklađivanje biti potrebno osigurati dodatnih 19 milijuna BAM u tekućoj fiskalnoj godini.

Također, usvojene su Izmjene i dopune Zakona o osnovama socijalne zaštite. Tako, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom, gdje je došlo do povećanja osnovice koja se primjenjuje od 1.4.2023. godine. Za realizaciju ovoga zakona u Budžetu FBiH za 2023. godinu, pored planiranih 160 milijuna BAM. Procijenjena su nedostajuća finansijska sredstva u iznosu od oko 67 milijuna BAM. Ovo obuhvata postojeće korisnike i potencijalni broj novih korisnika u 2023. godini.

Dodatna sredstva iz budžeta i za javna poduzeća

Izmjenama i dopunama subvencije javnim preduzećima planirane su u iznosu od 61,8 milijuna BAM. Povećane su za 19,6 milijuna BAM u odnosu na Budžet FBiH za 2023. godinu. Tako su osigurana dodatna sredstava za održavanje željezničke infrastukture u iznosu od 10 milijuna BAM. Kao i 3,6 milijuna BAM za unaprijeđenje avio prometa i ulaganje u aerodromsku infrastrukturu.

Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima iznose 185,6 milijuna BAM. 5,4 milijuna BAM više u odnosu na Budžet FBiH za 2023. godinu. Značajno povećanje odnosi se na subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima. Regresiranje kamata – garantni fond u iznos od 3 milijuna BAM te iznose 9,2 miliona BAM. Također, poticaji za poljoprivredu su povećani u iznosu od 2,5 milijuna BAM. Izmjenama i dopunama Budžeta iznose 166,5 milijuna BAM.

Kapitalni transferi planirani su u Izmjenama i dopunama Budžeta Federacije BiH za 2023. godinu u iznosu od 328,6 milijuna BAM. Veći su za 3,5 milijuna BAM u odnosu na predviđeni iznos.

Predloženim izmjenama i dopunama Vlada je sredstva koja su bila planirana za kupovinu službenih vozila u iznosu od dva milijuna BAM, preusmjerila za liječenje djece oboljele od cistične fibroze, putem Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, uz obavezu da i Zavod osigura dio nedostajućih sredstava kako bi se osigurala nabavka neophodnog lijeka.

Danas je utvrđen i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Budžeta FBiH za 2023. godinu.

Izvor: Vlada FBiH

Prijavite se na naš Newsletter

Popularno