Utorak, 16 srpnja, 2024
spot_img

Zadnje objave

Možda vam se sviđa

Grupa Triglav: U 2021. rekordni rezultati i jačanje poslovanja

Nadzorni odbor Zavarovalnice Triglav na sjednici održanoj 30.3.2022. godine potvrdio je revidirani godišnji izvještaj Grupe Triglav i matičnog društva za 2021. godinu. Grupa je u odnosu na prethodnu godinu ostvarila rast ukupnih prihoda od 10% (1,46 milijardi eura) i povećanje dobiti prije oporezivanja od 46% (132,6 miliona eura). Zadržala je financijsku snagu, što potvrđuje i adekvatnost kapitala, koja je na kraju 2021. godine sa vrijednošću od 219 posto bila u ciljanom rasponu. Također 2021. godine ponovo je dobilo visoku ocjenu “A” od priznatih agencija za kreditni rejting. Uprava i Nadzorni odbor Zavarovalnice Triglav predložit će ovogodišnjoj skupštini dioničara isplatu dividende u iznosu od 3,70 eura bruto po dionici ili u ukupnom iznosu od 84,1 miliona eura, što predstavlja 74 posto neto dobiti Grupe Triglav za 2021. godinu i dividendni prinos od 9 posto.

Uspješno poslovanje u 2021.

Grupa Triglav je u 2021. godini povećala ukupne prihode za 10% u odnosu na prethodnu godinu (1,46 milijardi eura), a u njihovom sastavu sa istom stopom rasta povećan je i obujam zaračunate bruto premije (1.353,0 miliona eura). Uz disciplinirano preuzimanje rizika osiguranja i fokus na klijente, Grupa je ostvarila rast premije u sva tri segmenta osiguranja i na svim tržištima. Kombinirani količnik imovinskih i zdravstvenih osiguranja Grupe dostigao je vrlo povoljnu vrijednost od 88,9 posto. Dobit prije oporezivanja iznosila je 132,6 miliona eura (rast od 46%), a neto prinos na kapital iznosio je 12,5 posto. Dobri rezultati ostvareni su iz tehničkog dijela poslovanja i upravljanja imovinom klijenata u zajedničkim fondovima i individualnog upravljanja. Grupacija zauzima vodeću poziciju u Adria regiji, te je učvrstila svoju poziciju na određenim tržištima osiguranja. Jedan je od vodećih slovenačkih menadžera imovine na tržištu uzajamnih fondova.

Finansijska stabilnost.

U 2021. Grupa je ponovo dobila visoku ocjenu “A” od rejting agencija S&P Global Ratings i AM Best. Ocjene imaju stabilne srednjoročne izglede. Sastav profila rizika grupe nije se značajno promijenio, a njena adekvatnost kapitala na kraju 2021. godine, sa vrijednošću od 219 posto, bila je u ciljanom rasponu u skladu s politikom upravljanja kapitalom grupe.

Provođenje dividendne politike.

Uprava i Nadzorni odbor zavarovalnice predložit će ovogodišnjoj skupštini dioničara isplatu dividende u iznosu od 3,70 eura bruto po dionici ili u ukupnom iznosu od 84,1 miliona eura, što predstavlja 74 posto neto dobiti Grupe Triglav za 2021. godinu i dividendni prinos od 9 posto. Predloženi iznos premašuje 50 posto konsolidirane neto dobiti prethodne godine (56,8 miliona eura), što je navedeno kao polazna točka u politici dividende osiguravajućeg društva. Predsjednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je pojasnio: »Upravni odbor i Nadzorni odbor osiguravajućeg društva su ovogodišnji prijedlog dividende formulirali na osnovu politike dividendi, uzimajući u obzir nekoliko aspekata i okolnosti proteklih godina. Visina predložene dividende uglavnom je posljedica jedinstvenosti ili izuzetnosti pojedinih dijelova poslovanja Grupe u protekle dvije godine, uzimajući u obzir usklađenost sa ciljnom kapitalnom adekvatnošću, procjenu trenutnih i očekivanih uvjeta poslovanja i sposobnost ostvarivanja strateških ciljeva Grupe Triglav u budućnosti. Naša politika dividendi osmišljena je tako da bude atraktivna za dioničare i održiva za razvoj i rast Grupe Triglav.  Shodno tome, u 2023. godini zadržavamo polaznu točku za prijedlog dividende od 50 posto konsolidirane neto dobiti prethodne godine.«

Održiva usmjerenost (ESG).

Grupa želi odigrati vodeću ulogu u regiji u integraciji najboljih globalnih ESG praksi u svoje poslovanje, pa je detaljnije definirala svoje strateške održive ambicije za period do 2025. godine. Grupa je također javno pokazala svoju održivu posvećenost potpisivanjem Principa Ujedinjenih nacija za održivo osiguranje (UN PSI), pridruživanjem Inicijativi Ujedinjenih nacija za životnu sredinu (UNEP FI) i potpisivanjem inicijative PCAF (»Partnership for Carbon Accounting Financials«). S ciljem poboljšanja javnog objavljivanja o ESG-u, dugogodišnjoj primjeni mjerila i standarda globalne inicijative za izvještavanje (GRI), dodala i objavljivanja prema održivim računovodstvenim standardima (SASB).

Grupa Triglav na tržištu Federacije Bosne i Hercegovine.

Triglav Osiguranje Sarajevo je u 2021. godini zabilježilo rast premije i fakturiralo 31,3 miliona eura (61,3 miliona KM) premije osiguranja, što je za 14 posto više u odnosu na godinu ranije. Veći rast premije Društvo je ostvarilo u segmentu životnih osiguranja, 30 posto premije više nego prošle godine, a premija u segmentu neživotnih osiguranja bila je za 3 posto veća u odnosu na 2020. godinu. Udio Triglav Osiguranja Sarajevo na tržištu FBiH u 2021. iznosi 9,6 posto i Društvo je na ovom tržištu zadržalo peto mjesto. Bitno je naglasiti i da je Društvo ostvarilo veći rast od rasta tržišta FBiH. Poslovanje Društva je obilježila financijska stabilnost i rast svih financijskih pokazatelja.

Predsjednik Uprave Triglav Osiguranja Sarajevo, Edib Galijatović, je povodom objave rezultata izjavio: „Usprkos svim izazovima na tržištu osiguranja i jakoj konkurenciji, godinu smo završili uspješno, povećali smo premiju osiguranja u odnosu na prethodnu godinu. Fokusiranost na klijente je naša osnovna vodilja, pa su u tom cilju sve naše aktivnosti usmjerene na održavanje visokog nivoa efikasnosti u rješavanju šteta, optimiziranje usluga, veću dostupnost i  proširenje ponude proizvoda osiguranja, te razvoja digitalnih usluga“.

U 2021. godini osiguravajuća društva Grupe Triglav (Triglav osiguranje, Sarajevo i Triglav osiguranje, Banja Luka) zajedno su ostvarila 8,6-postotno premijski rast na tržištu Bosne i Hercegovine, što je 0,6 postotne točke više od rasta tržišta osiguranja, i zadržala četvrto mjesto među 25 osiguravajućih društava sa tržišnim udjelom od 8,6 posto.

Godišnji izvještaj Grupe Triglav i Zavarovalnice Triglav za 2021. godinu.

Godišnji izvještaj povezuje poruka »Tri vrijednosti. Jedno povjerenje.« Jednostavnošću, odgovornošću i pouzdanošću svog poslovanja, Grupa je dodatno povećala visok nivo povjerenja i zadovoljstva svojih klijenata i zaposlenih. Fokus na klijenta ogleda se u razvoju procesa i novih oblika partnerstva, digitalizaciji i fleksibilnoj ponudi usluga klijentima, kao što objašnjavaju nosioci razvojno orijentiranih oblasti u upravo objavljenom izvještaju. Novi integrirani godišnji izvještaj Grupe Triglav i Zavarovalnice Triglav kombinira financijska i nefinancijska objavljivanja u još većoj mjeri nego ranije.

Revidirani godišnji izvještaj  Grupe Triglav i matičnog društva za 2021. godinu pripremljen je u PDF verziji u skladu s MAR uredbom i neslužben je. Zajedno sa službenom verzijom, koja je napravljena u ESEF formatu, dostupna je na slovenačkom i engleskom jeziku na web stranicama www.triglav.eu, https://letnoporocilo.triglav.eu/2021 i https://annualreport.triglav.eu/2021. Između ostalog, možete poslušati razgovor s Urošem Ivancem, članom Uprave Zavarovalnice Triglav, te vidjeti razvoj ključnih pokazatelja poslovanja Grupe Triglav.

Prijavite se na naš Newsletter

Popularno