Yield

  44
  Prinos (Yield) - ilustracija

  Prinos (engl. Yield) se odnosi na zaradu ostvarenu na ulaganju tijekom određenog vremenskog razdoblja. Izražava se kao postotak na temelju uloženog iznosa, trenutne tržišne vrijednosti ili nominalne vrijednosti vrijednosnog papira.

  Prinos uključuje zarađene kamate ili dividende primljene od posjedovanja određenog vrijednosnog papira. Ovisno o procjeni vrijednosti (fiksne naspram fluktuirajuće) vrijednosnog papira, prinosi se mogu klasificirati kao poznati ili očekivani.

  Prinos je mjera povrata za ulaganje u određenom vremenskom razdoblju, izražena u postocima.

  Prinos uključuje povećanja cijene kao i sve isplaćene dividende, izračunate kao neto ostvareni povrat podijeljen s iznosom glavnice (tj. uloženim iznosom).

  Smatra se da su veći prinosi pokazatelj nižeg rizika i većeg prihoda, ali visok prinos ne mora uvijek biti pozitivan, kao što je slučaj povećanja prinosa na dividende zbog pada cijene dionica.

  Prinos je mjera novčanog toka koji ulagač dobiva na iznos uložen u vrijednosni papir. Uglavnom se izračunava na godišnjoj razini, iako se koriste i druge varijacije kao što su tromjesečni i mjesečni prinosi. Prinos se ne smije miješati s ukupnim povratom, koji je sveobuhvatnija mjera povrata ulaganja. Prinos (Yield) se izračunava na sljedeći način:

  Yield (prinos) = neto ostvareni povrat / iznos glavnice

  Na primjer, dobici i povrat ulaganja u dionice mogu doći u dva oblika. Prvo, to može dobitak s osnova rasta cijene, gdje investitor kupuje dionicu po cijeni od 100 EUR po dionici, a nakon godinu dana je prodaje za 130 EUR. Drugo, dionice mogu isplatiti dividendu, recimo od 3 EUR po dionici, tijekom godine. Prinos bi bio povećanje cijene dionice plus sve isplaćene dividende, podijeljeno s izvornom cijenom dionice. Prinos za primjer bi bio:

  (30 EUR + 3 EUR) / 100 EUR = 0,33 ili 33%