Utorak, 16 srpnja, 2024
spot_img

Zadnje objave

Možda vam se sviđa

Novi vlasnik Sberbank-a traži odobrenje akvizicije kod regulatora

Srbijanski biznismen Miodrag Kostić krenuo je u preuzimanje ruske Sberbanke u pet zemalja regiona, uključujući BiH. Vijest o namjeri preuzimanja dospijela je u medije krajem 2021. godine, a sada je u tijeku proces odobrenja akvizicije kod regulatora. Konkurencijsko vijeće BiH objavilo je informaciju o zaprimanju prijave te ostavilo mogućnost zainteresiranima da se izjasne.

Miodrag Kostic Izvor slike wikipedia
Miodrag Kostic Izvor slike wikipedia


S obzirom da već posjeduje AIK Banku Beograd i Gorenjsku banku Kranj, preko kojih je i obavljena akvizicija, jasno je da Kostić postaje jedan od vodećih igrača u bankarskom sektoru regiona.
Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine je 8. studenoga 2021. godine zaprimilo zajedničku Prijavu koncentracije gospodarskog subjekta Agri Europe Cyprus Limited sa Cipra, AIK Banka a.d. Beograd i Gorenjska Banka d.d. Kranj, Slovenija kojom isti namjeravaju steći pojedinačnu kontrolu nad privrednim subjektima Sberbank d.d. Zagreb, Sberbank BH d.d. Sarajevo, Sberbank a.d. Banja Luka, Sberbank Budimpešta, Mađarska, Sberbank Srbija a.d. Beograd i Sberbank banka d.d. Ljubljana.

Pravni oblik koncentracije predstavlja sticanje kontrole ili prevladavajućeg uticaja jednog, odnosno više gospodarskih subjekata nad drugim, odnosno nad više drugih gospodarskih subjekata ili dijelom drugog gospodarskog subjekta, odnosno dijelovima drugih gospodarskih subjekata i to sticanjem većine udjela osnovnog kapitala.
Predmetna koncentracija će, prema podacima iz Prijave koncentracije, imati efekat na tržištu pružanja bankarskih usluga. Konkurencijsko vijeće je pozvalo sve zainteresirane gospodarske subjekte koji djeluju na tržištu pružanja bankarskih usluga kao i na drugim tržištima na kojima bi predmetna koncentracija mogla imati efekat, te druge institucije ili udruženja koje imaju relevantna saznanja o navedenom tržištu da mogu dostaviti pisane primjedbe i mišljenja u vremenskom roku od 7 dana od dana objave informacije.

Inače, ruski Sputnjik je došao do informacije da je ugovor vrijedan oko milijardu BAM, te da će toliko biti plaćene banke u BiH, Srbiji, Hrvatskoj, Sloveniji i Mađarskoj. Po realizaciji procesa akvizicije Sberbank, veličina aktive Kostićeve bankarske grupe će biti veća od 11 milijardi eura, čime će zauzeti poziciju jedne od najvećih regionalnih bankarskih grupa.

Osim bankarstvom koje je već spomenuto, grupacija Miroslava Kostića, MK Grupa se bavi širokom alpezom djelatnosti, poljoprivredom, proizvodnjom šećera i mesa, turizmom, te obnovljivim izvorima energije.

Prijavite se na naš Newsletter

Popularno