Aktiva

    52

    U Bilanci stanja poduzeća, aktiva (eng. assets) predstavlja protutežu pasivi i prikazuje imovinu tvrtke. Sastoji se od dvije temeljne grupe imovine:

    1. Osnovna sredstva (zgrade, strojevi, zemljišta ali i financijska ulaganja trajnog karaktera kao investicije ili kupljeni udjeli u drugim tvrtkama.) Uz to, u osnovna sredstva se ubrajaju i neka nematerijalna prava koja su kupljena, kao što su licence, patenti ali i na tržištu dokazane marke ili neke specifične sposobnosti ili znanja koja posjeduje poduzeće.
    2. Obrtna sredstva (gotovina, potraživanja, sirovine, poluproizvodi, gotova roba)