Emocionalna inteligencija

  143
  Emocionalna inteligencija - ilustracija
  Emocionalna inteligencija - ilustracija

  Emocionalna inteligencija (EI ili EQ za “emocionalni kvocijent”) je sposobnost opažanja, tumačenja, demonstracije, kontrole, procjene i korištenja emocija za učinkovitu i konstruktivnu komunikaciju s drugima i odnos prema drugima. Ova sposobnost izražavanja i kontrole emocija je bitna, ali isto tako i sposobnost razumijevanja, tumačenja i odgovaranja na emocije drugih. Neki stručnjaci sugeriraju da je emocionalna inteligencija važnija od IQ-a za uspjeh u životu.

  Koji su znakovi emocionalne inteligencije?

  Neki ključni znakovi i primjeri emocionalne inteligencije uključuju:

  • Sposobnost prepoznavanja i opisivanja onoga što ljudi osjećaju
  • Svijest o osobnim snagama i ograničenjima
  • Samopouzdanje i samoprihvaćanje
  • Sposobnost opraštanja grešaka
  • Sposobnost prihvaćanja  promjena
  • Snažan osjećaj znatiželje, posebno u vezi s drugim ljudima
  • Osjećaj empatije i brige za druge
  • Pokazivanje osjetljivosti za osjećaje drugih ljudi
  • Prihvaćanje odgovornosti za pogreške
  • Sposobnost upravljanja emocijama u teškim situacijama

  Kako se mjeri emocionalna inteligencija

  Pojavio se niz različitih procjena za mjerenje razine emocionalne inteligencije. Takvi testovi općenito spadaju u jednu od dvije vrste: testovi samoprovjere i testovi sposobnosti.

  Testovi samoprovjere najčešći su jer ih je najlakše provoditi i bodovati. Na takvim testovima ispitanici odgovaraju na pitanja ili izjave ocjenjivanjem vlastitog ponašanja. Na primjer, za izjavu poput “Često osjećam da razumijem kako se drugi osjećaju“, ispitanik bi tu izjavu mogao opisati kao ne slažem se, donekle se ne slažem, slažem se ili se u potpunosti slažem.

  Testovi sposobnosti, s druge strane, uključuju reakciju ljudi na situacije i zatim procjenjuju njihove vještine. Takvi testovi često zahtijevaju od ljudi da pokažu svoje sposobnosti, koje zatim ocjenjuje treća strana.

  Ako prolazite test emocionalne inteligencije , evo dvije mjere koje se mogu koristiti:

  • Mayer-Salovey-Caruso Test emocionalne inteligencije (MSCEIT) test je temeljen na sposobnostima koji mjeri četiri grane Mayerovog i Saloveyjevog EI modela. Sudionici testiranja obavljaju zadatke osmišljene za procjenu njihove sposobnosti opažanja, identificiranja, razumijevanja i upravljanja emocijama.
  • Inventar emocionalne i socijalne kompetencije (ESCI) temelji se na starijem instrumentu poznatom kao Upitnik samoprocjene i uključuje ljude koji poznaju pojedinca da ponude ocjene sposobnosti te osobe u nekoliko različitih emocionalnih kompetencija. Test je osmišljen za procjenu društvenih i emocionalnih sposobnosti koje pomažu u razlikovanju ljudi kao jakih vođa.
   Postoji i mnogo neformalnijih internetskih izvora, od kojih su mnogi besplatni, za istraživanje vaše emocionalne inteligencije.

  Koje su 4 komponente emocionalne inteligencije?

  Istraživači sugeriraju da postoje četiri različite razine emocionalne inteligencije uključujući emocionalnu percepciju, sposobnost rasuđivanja pomoću emocija, sposobnost razumijevanja emocija i sposobnost upravljanja emocijama.

  • Opažanje emocija: Prvi korak u razumijevanju emocija je njihova točna percepcija. U mnogim slučajevima to može uključivati razumijevanje neverbalnih signala kao što su govor tijela i izrazi lica.
  • Rasuđivanje s emocijama: Sljedeći korak uključuje korištenje emocija za promicanje mišljenja i kognitivne aktivnosti. Emocije nam pomažu u određivanju prioriteta na što obraćamo pozornost i na što reagiramo; emocionalno reagiramo na stvari koje privlače našu pozornost.
  • Razumijevanje emocija: Emocije koje percipiramo mogu imati različita značenja. Ako netko izražava emocije ljutnje, promatrač mora protumačiti uzrok ljutnje te osobe i što bi to moglo značiti. Na primjer, ako se vaš šef ponaša ljutito, to može značiti da su nezadovoljni vašim radom ili da je to moglo biti zato što su tog jutra dobili kaznu za prebrzu vožnju na putu do posla ili da su se posvađali sa svojim partnerom.
  • Upravljanje emocijama: Sposobnost učinkovitog upravljanja emocijama ključni je dio emocionalne inteligencije i to najviše razine. Reguliranje emocija i prikladno reagiranje, kao i reagiranje na emocije drugih, važni su aspekti upravljanja emocijama.

  Četiri grane ovog modela raspoređene su prema složenosti s osnovnijim procesima na nižim razinama i naprednijim procesima na višim razinama. Na primjer, najniže razine uključuju opažanje i izražavanje emocija, dok više razine zahtijevaju veću svjesnu uključenost i uključuju reguliranje emocija.

  Izvor: verywellmind.com