Pasiva

  35

  Kod izrade bilance stanja poduzeća, pasiva je protuteža aktivi.

  Pasiva prikazuje izvore imovine, i najvažniji dijelovi pasive su:

  1. vlastiti kapital
  2. tuđi kapital i
  3. rezervirana sredstava ili rezervacije

  Pri tome je tuđi kapital najčešće u obliku zajma ili kredita, dok su rezervirana sredstva oblik vlastitog ili tuđeg kapitala za koji se unaprijed zna, ili procjenjuje, da će u idućem razdoblju biti angažiran u obavljanju gospodarske djelatnosti.