Konvertibilna obveznica

  37
  Konvertibilna obveznica - ilustracija financa.ba
  Konvertibilna obveznica - ilustracija financa.ba

  Konvertibilna obveznica (zamjenjiva) je instrument zaduženja koji je konvertibilan (zamjenjiv) u dionicu. Uvjeti konverzije i sam cijena su definirani u skladu s odlukom njihovog imatelja.

  Na ovaj način zamjenjiva obveznica može svog vlasnika, koji će imati status vjerovnika, pretvoriti u dioničara društva koje je izdalo obveznicu. Ima različita prava i obveze kada se tretira kao dioničar društva. Zamjenjive obveznice imaju iste karakteristike kao i obične obveznice. Ipak, također daju pravo zamjene za dionice ako se ispune određene situacije. Nudi široku fleksibilnost za investitora.

  Konvertibilna obveznica: Tri osnovne vrste

  Klasični: oni uključuju pravo konverzije (koje se može, ali i ne mora izvršiti, prema odluci ulagatelja). Ono pretvara zamjenjive obveznice u portfelju ulagatelja u dionice. Kompanija koja izdaje konvertibilne obveznice nudi investitorima cijenu konverzije koju će prihvatiti ili ne. Ovisno o njihovoj dospijeću, očekivanjima rasta i ponuđenoj cijeni.

  Prisilno konvertibilno: Djeluje slično klasičnim, ali dospijećem obveznice investitor će biti prisiljen postati dioničar društva.

  Konvertibilni kontigent (CoCo): Njegov rad je analogan klasičnim, ali mogu postati prisilni ako se ispune određeni uvjeti (nepredviđene situacije). Ove obveznice daju pravo na pretvorbu u dionice po volji ulagača. Pod uvjetom da se desio niz negativnih nepredviđenih okolnosti za kompaniju (navedenih u prospektu izdavanja), tada bi bile prisiljene pretvoriti u dionice.