Žiro račun

  38
  Trend rasta plaća i doprinosa
  Trend rasta plaća i doprinosa

  Žiro račun (engl. giro account) je račun preko kojeg vlasnik računa plaća svoje obveze i preko kojeg naplaćuje svoja potraživanja. Saldo žiroračuna mora uvijek biti aktivan (vlasnik može raspolagati samo sredstvima s potražne strane računa). Prema zakonodavstvu nekih zemalja pravne i/ili fizičke osobe mogu imati samo jedan žiroračun. Pravne osobe (poduzeća, ostale organizacije) otvaraju ga kod organizacijske jedinice svog područja. Ako po žiroračunu pravnih osoba postoje nepodmirene obveze i plaćanja, žiroračun se može blokirati sudskom

  Tekući račun i razlika u odnosu na žiro račun

  Tekući račun je transakcijski račun koji banka otvara na zahtjev potrošača u svrhu primanja redovitih ili povremenih uplata i obavljanja isplata. Isplate su moguće samo u granicama raspoloživih sredstava na računu. Pritom se u raspoloživa sredstva uključuje i iznos okvirnog kredita (prešutnog ili dopuštenog prekoračenja – minusa po računu).

  Na tekući račun uplaćuju se redovna primanja kao što je plaća, mirovina i slično. Njega otvarate ako ste potpisali ugovor o radu s poslodavcem ili ako primate mirovinu. Sredstva na ovom računu ne podliježu nadzoru po osnovi poreznih obveza. Vrlo uočljiva razlika je i ta što na tekućem računu imate dozvoljeni minus, a na žiro računu ne. Također, za tekući račun plaćate mjesečnu naknadu, a otvaranje i održavanje žiro računa neke banke nude besplatno.

  Tekući račun otvara se zaključenjem odgovarajućeg ugovora. Ugovor na temelju kojeg se otvara tekući račun zaključuje se na neodređeno vrijeme. Vaša sredstva na tekućem računu smatraju se depozitom po viđenju i uključena su u sustav osiguranja depozita do zakonom utvrđenog iznosa. Po zaključenju ugovora o tekućem računu dobivate karticu tekućeg računa. Kartica je obvezni platni instrument i omogućuje vam jednostavno raspolaganje sredstvima na vašem tekućem računu, pa je stoga važno voditi računa o njezinoj sigurnosti. odlukom ili upravnim postupcima. Fizičke osobe (građani) otvaraju svoje žiroračune kod banaka i podliježu nadzoru po osnovi obveza građana.