Financa
Digitalni poslovni portal

Bilanca uspjeha

Bilanca uspjeha (Račun dobiti i gubitka, eng. Profit & Loss statement) je financijsko izvješće u kojem se prikazuju prihodi i rashodi kompanije sa ciljem utvrđivanja rezultata poslovanja (ostvarene dobiti ili gubitka) u određenom vremenskom razdoblju.

Prihodi se, generalno razvrstavaju u sljedeće grupe:

  • Prihodi od prodaje robe i usluga (poslovni prihodi) — ova vrsta prihoda čini osnovu poslovanja poduzeća
  • Financijski prihodi — ovu vrstu prihoda čine uglavnom prihodi od kamata i dividendi
  • Vanredni prihodi — ova vrsta prihoda nastaje po osnovu prodaje vrijednosnih papira, osnovnih sredstava za rad poduzeća, smanjenja obaveza i sl.
  • Revalorizacijski prihodi — nastaju po osnovu revalorizacije osnovnih sredstava, kapitala, financijskih plasmana i dr.

Struktura rashoda je obično razvrstana na sljedeći način:

  • Poslovni rashodi — u poslovne rashode spada nabavna vrijednost prodate robe, troškovi materijala, zarada, amortizacije i slično
  • Financijski rashodi — uglavnom su to rashodi po osnovu kamata ili negativnih kursnih razlika.
  • Vanredni rashodi — nastaju kao posljedica nepredviđenih poslovnih događaja na koje gospodarsko društvo ne može utjecati
  • Revalorizacijski rashodi — ova vrsta rashoda nastaje po osnovu revalorizacije kapitala

Razlika prihoda i rashoda u promatranom razdoblju predstavlja financijski rezultat koji može biti pozitivan (dobit, profit) ili negativan (gubitak).

Možda Vam se sviđa

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavit ćemo da ste u redu s tim, ali možete odbiti ako želite. Prihvati Opširnije