EBITDA

  125

  Što je EBITDA?

  EBITDA, ili zarada prije odbitka kamata, poreza, deprecijacije i amortizacije, pokazatelj je profitabilnosti tvrtke, ali se koristi i kao dobra aproksimacija operativnog Cash Flow-a kompanije.

  EBITDA preciznije odražava operativnu profitabilnost kompanije jer isključuje utjecaj troškova financiranja (troškova kamata) i računovodstvenih troškova (kao što su troškovi amortizacije i deprecijacije, koji su računovodstvena kategorija) i daje dobru osnovu za procjenu sposobnosti tvrtke da servisira dugoročni dug.

  Za ovaj financijski pokazatelj, kao i ostale pokazatelje, bitno je razumjeti suštinu, prednosti i nedostatke – nerazumijevanje pokazatelja i njegovo izolirano korištenje, može dovesti do pogrešnih odluka. O ograničenjima korištenja  EBITDA nešto više bit će rečeno kasnije u tekstu.

  Formula i izračun EBITDA

  EBITDA se izračunava na jednostavan način, s informacijama koje se lako mogu pronaći u računu dobiti i gubitka tvrtke (Bilanci Uspjeha) i Bilanci Stanja. Za izračun EBITDA koriste se dvije formule, jedna koja koristi operativni prihod, a druga neto prihod. Dva izračuna EBITDA su:

  EBITDA = neto prihod + porezi + rashodi kamata + amortizacija

  i

  EBITDA = operativni prihod + amortizacija

  Razumijevanje EBITDA-e

  EBITDA je u osnovi neto prihod (ili zarada) s dodatim kamatama, porezima, deprecijacijom i amortizacijom. EBITDA se može koristiti za analizu i usporedbu profitabilnosti među tvrtkama i industrijama, jer eliminira učinke financiranja i kapitalnih izdataka. EBITDA se često koristi u omjerima vrednovanja i može se usporediti s vrijednošću i prihodom poduzeća.

  Troškovi kamata i (u manjoj mjeri) prihodi od kamata dodaju se neto dobiti, što neutralizira trošak duga i učinak plaćanja kamata na poreze. Porez na dobit također se dodaje neto dobiti, što ne povećava uvijek EBITDA ako tvrtka ima neto gubitak. Tvrtke ponekad ističu EBITDA kada nemaju naročito dobrar (ili čak pozitivan) neto prihod. Ne mora uvijek značiti da se radi o lošoj namjeri, ali se ponekad može koristiti da odvrati ulagače od nedostatka stvarne profitabilnosti.

  Trošak amortizacije (nenovčani trošak)  sadrži procijenjeno “trošenje” nekretnina, postrojenja i opreme ili kapitalnih ulaganja. Na visinu amortizacije često značajno utječu troškovi  razvoja softvera ili drugog intelektualnog vlasništva – to  je jedan od razloga zašto tehnološke i istraživačke tvrtke u ranoj fazi ističu EBITDA kada komuniciraju s investitorima i analitičarima (visoka amortizacija smanjuje neto profit tvrtke, ali dodavanjem amortizacije i prikazivanjem EBITDA, profitabilnost izgleda znatno bolje).

  Nedostaci EBITDA-e

  EBITDA ne potpada pod općeprihvaćena računovodstvena načela (GAAP u SAD, ili IFRS u Europi) kao mjera financijske uspješnosti. Budući da je EBITDA nestandardna mjera, njen izračun može varirati od tvrtke do tvrtke. Nije neuobičajeno da tvrtke ističu EBITDA iznad neto dobiti jer je fleksibilniji i može odvratiti pozornost od drugih problematičnih područja u financijskim izvještajima. Još neki od nedostataka pokazatelja su dati u nastavku.

  EBITDA pokazatelj zanemaruje troškove ulaganja u imovinu

  Uobičajena zabluda je da EBITDA predstavlja gotovinsku zaradu. Međutim, za razliku od slobodnog novčanog toka (Free Cash Flow) , EBITDA zanemaruje trošak ulaganja u imovinu. Jedna od najčešćih kritika EBITDA-e je da pretpostavlja da je profitabilnost funkcija samo prodaje i poslovanja.

  Zanemaruje obrtni kapital

  EBITDA također izostavlja gotovinu potrebnu za financiranje obrtnog kapitala i zamjenu stare opreme. Na primjer, tvrtka može biti u mogućnosti prodati proizvod i zaraditi, ali EBITDA ne pokazuje što je tvrtka upotrijebila za nabavku zaliha. U slučaju softverske tvrtke, EBITDA ne priznaje troškove razvoja trenutnih verzija softvera ili nadolazećih proizvoda.

  Različite početne točke u izračunu EBITDA

  Iako se oduzimanje kamata, poreza, deprecijacije i amortizacije od zarade može činiti dovoljno jednostavnim, različite tvrtke koriste različite brojke zarade kao početnu točku za EBITDA. Drugim riječima, EBITDA je osjetljiva na na način izračuna (koji nije standardiziran), pa investitori i analitičari trebaju biti oprezni

  EBITDA je, dakle, dobar pokazatelj ako se koristi sa razumijevanjem konteksta i ograničenja.

  EBITDA u odnosu na operativni novčani tijek (Operating Cash Flow)

  Operativni novčani tok bolja je mjera količine novca koju tvrtka stvara jer, uz dodavanje nenovčanih troškova (amortizacija) neto dobiti, uključuje i promjene u obrtnom kapitalu koje također koriste ili generiraju gotovinu (kao što su promjene u potraživanjima , obveze i zalihe).

  Ovi faktori obrtnog kapitala ključni su za određivanje količine novca koja tvrtka generira. Ako ulagači ili analitičari ne uključe promjene obrtnog kapitala u svoju analizu i oslanjaju se isključivo na EBITDA, propustit će punu sliku sposobnosti kompanije da generira Operativni Cash Flow.