NPL

    34

    Bankovni kredit smatra se lošim ako dužnik više od 90 dana nije platio ugovorene rate ili kamate. Loši krediti nazivaju se i »nenaplativim potraživanjima«.

    Kredit koji se otplaćuje osigurava kamatni prihod koji je banci potreban za ostvarivanje dobiti i odobravanje novih kredita. Ako klijent 90 ili više dana ne ispunjava dogovorene uvjete otplate, banka mora izdvojiti više sredstava (vidi ECL) za slučaj da se kredit ne otplati. Time se smanjuje njezina sposobnost odobravanja novih kredita.

    Za dugoročan uspjeh banka treba zadržati najnižu moguću razinu loših kredita kako bi i dalje ostvarivala dobit od novih kredita klijentima.

    Ako banka ima previše loših kredita u svojoj bilanci, njezina profitabilnost pada jer više ne može zaraditi dovoljno novca od kreditnog poslovanja. Osim toga, mora izdvojiti više novca (ECL) kao zaštitu za slučaj da u nekom trenutku mora djelomično ili potpuno otpisati kredit.