Ugrađene financije

  38
  Ugrađene financije (izvor: financa.ba)
  Ugrađene financije (izvor: financa.ba)

  (eng. Embedded Finance) Ugrađene financije se odnose na integraciju financijskih usluga koje su integrirala nefinancijska poduzeća. Nedavni rast usluga ugrađenog financiranja poremetio je ulogu tradicionalnih bankarskih institucija. Donedavno su gotovo sve financijske interakcije, poput procesa zaduživanja ili plaćanja, bile moguće samo uz korištenje banaka.
  Danas, ugrađene financije nude korištenje financijskih alata ili servisa – kao što su proces odobrenja zaduženja ili obrade plaćanja – od strane nefinancijskih davatelja usluga, povezujući fintech i banke sa svojim platformama putem API-ja.
  Bez obzira u kojoj se industriji nalazite, možete ugraditi bankarske proizvode na svoju platformu, bez potrebe da se pridržavate strogih propisa i licenci.
  Najjednostavniji primjer ugrađenog financiranja je kada trgovci ponude usluge financijskog zajma na svojoj platformi i ponude mogućnost svojim kupcima da podijele kupnju na mjesečne anuitete. Ovaj proces je još poznati kao kupi sada, plati kasnije.