Nedjelja, 26 svibnja, 2024
spot_img

Zadnje objave

Možda vam se sviđa

Kako upravljanje novcem pomaže u poslovanju?

Sigurno već znate kako je novac krvotok poduzeća i kako slabim protokom novca odumire poslovanje. Novčani tok evidentira priljev, tj. dolazak novca u poduzeće i odljev tj. njegov odlazak. Piše Anka Cvitanović Jovanić, stručnjakinja za strategiju i poslovne planove

Na primjerima je pojašnjeno na koji način praćenje novčanog toka pomaže u poslovanju.

Planiranje kratkoročne likvidnosti

Na temelju podataka o priljevu i odljevu novca, poduzeće može predvidjeti hoće li imati dovoljno sredstava za isplatu dobavljača i plaćanje operativnih troškova sljedeći mjesec. Npr. poduzeće očekuje velike troškove popravka i održavanja opreme. Kroz praćenje novčanog toka, može projicirati hoće li trebati dodatni izvor financiranja kako bi moglo podmiriti nove izdatke.

Detaljna analiza potrošnje

Praćenje novčanog toka otkriva da poduzeće troši značajna sredstva na npr. marketinške aktivnosti. To može potaknuti poduzimanje mjera za optimizaciju marketinških troškova kako bi se postigao bolji povrat ulaganja. Ili u slučaju kada poduzeću velik dio novca odlazi na plaćanje kamata na postojeće kredite. Poduzeće može temeljem praćenja novčanog toka utvrditi potrebu za refinanciranjem kredita kako bi se smanjili troškove kamata i oslobodio dio novca za operativne potrebe.

Upravljajte novcem kao što upravljate vremenom – pažljivo, svjesno i s ciljem postizanja najboljih rezultata.

Stvaranje viška novca

Recimo da poduzeće ubrza naplatu potraživanja od kupaca, to će rezultirati ubrzanjem priljeva novca i poboljšanjem likvidnosti. Također, kroz pažljivu analizu upravljanja zalihama, poduzeće može identificirati načine povećanja efikasnosti upravljanja zalihama, čime se stvara dodatni novac.

Procjena uspješnosti planiranja novca

Čest je slučaj da poduzeće planira smanjiti troškove nabave u određene financijske okvire. Usporedba stvarnih troškova s planiranim izdacima za nabavu može nam ukazati na potrebu prilagođavanja nabavne strategije i na taj način povećati ili smanjiti priljev novca.

Dugoročno planiranje

Poduzeće, recimo, prati novčani tok kako bi utvrdilo mogućnost ulaganja u nove proizvode i širenje na novo tržište. Plan novčanog toka omogućit će utvrđivanje prioritetnih aktivnosti i mogućnosti za dugoročni rast. Također, na temelju praćenja novčanog toka može identificirati potrebu za dugoročnim zaduživanjem kako bi financiralo kapitalne investicije ili akvizicije. Na temelju dostupnog novca, poduzeće može procijeniti svoju sposobnost vraćanja dugova.

Određivanje optimalne razine novca

Novčani tok otkriva ima li poduzeće višak novca koji leži neiskorišten. Poduzeće tako može odlučiti uložiti višak novca u istraživanje i razvoj novih proizvoda ili diversifikaciju poslovanja. U drugom slučaju, novčani tok poduzeću može otkriti da je potrebno kratkoročno zaduživanje kako bi prevladalo trenutni manjak novca i održalo operativnu likvidnost.

Zaključak

Ako ne pratite novčani tok, možete nesvjesno trošiti više nego što zarađujete, što dovodi do negativnog novčanog toka i akumulacije duga. To može dugoročno ugroziti likvidnost i održivost vašeg poslovanja.

Izvor: Poduzetnik 

Prijavite se na naš Newsletter

Popularno