EURIBOR

  34
  EURIBOR- značenje financa.ba
  EURIBOR- značenje financa.ba ilustracija

  Krenuli ste u banku, želite se zadužiti za privatnu investiciju i bankar Vam je ponudio kamatnu stopu, koja se uvećava za EURIBOR. Financa.ba će pokušati razsjasniti šta je, kako se definira i zašto ga svi spominju.

  EURIBOR je skraćenica od engleskog izraza euro interbank offered rate. Euribor ili Europska međubankarska stopa predstavlja referentnu kamatnu stopu po kojoj banke jedna drugoj nude novac za posuđivanje na međubankarskom tržištu. Ukoliko bi željeli pojednostaviti, to je nabavna cijena novca po kojoj banka isti nabavlja, koji kasnije plasira svojim klijentima.

  Kako nastaje EURIBOR

  Nastaje tako da svakim radnim danom oko 20 najvećih europskih banaka ispuni anketu u kojoj naznači koliko će ih koštati, tj. za koliku kamatu mogu pribaviti eure na rok od tjedan, dva tjedna, mjesec pa do godine dana. Ako se banke boje da će biti teško doći do novca, tražit će veću stopu jedna od druge, EURIBOR će rasti i to ukazuje na moguće probleme u financijskom sustavu. Dužina zajma i rok povrata kasnije definiraju i vremnski period EURIBORa, pa često čujemo tromjesečni, šestomjesečni i dvanaestomjesečni.

  Vrijednost EURIBOR a posljednjih deset godina
  Vrijednost EURIBOR a posljednjih deset godina Na grafu su prikazane vrijednosti tromjesečnog šestomjesečnog i dvanaestomjesečnog EURIBOR a

  Kako EURIBOR utječe na korisnike kredita

  Kamatna stopa je, najjednostavnije opisano, cijena koju korisnik plaća za korištenje novca. Ukoliko ste uzeli kredit u banci, Vi plaćate tu cijenu banci, a u slučaju da ste oročili svoju štednju, banka plaća Vama. Postoje dvije vrste kreditnih zaduženja kada je varijabilnost kamatne stope u pitanju. Ugovor može definirati fiksnu (nepromjenjivo određenu kamatnu stopu u ugovoru) ili varijabilnu kamatnu stopu. Varijabilna kamatna stopa je izražena u obliku referentne kamatne stope (u našem primjeru je to EURIBOR) + doplata, na primjer: 6M Euribor + 2,5 (šestomjesečni EURIBOR, povećan za dva i pol procenta). Doplata (u tom slučaju 2,5%) je u primjeru kredita plaćanje banci za njene usluge i ostaje nepromijenjena do kraja njenog isteka.

  Šta se dešava kada donesete depozit na oročenje

  Prilikom oročenja banka će ponuditi fiksnu ili varijabilnu kamatnu stopu za “čuvanje” vašeg depozita. Ukoliko se nakon oročenja novca sa varijabilnom kamatnom stopom, ista poveća, Vi ćete biti, kao depozitar u plusu. Uzimajući u obzir nepredvidivost EURIBORa teško je savjetovati štediše šta je isplativije, oročenje s fiksnom ili varijabilnom kamatnom stopom. Kada banka nudi fiksnu kamatnu stopu na štednju ona je niska, ali zagarantirana. Ukoliko ste se odlučili za varijabilnu, možete zaraditi više, ali riskirate tržišne uvjete.

  Autor: uredništvo Financa.ba
  Prilikom preuzimanja ovog članka obvezno navesti financa.ba kao izvor i poveznicu (link) na članak.