Ponedjeljak, 17 lipnja, 2024
spot_img

Zadnje objave

Možda vam se sviđa

Tko je aktuar i što radi

Aktuar je stručnjak koji se bavi pitanjima neizvjesnosti i rizika. Primjenom specijalističkih znanja iz matematike, statistike i ekonomije, aktuar nastoji različite vrste rizika i neizvjesnosti svesti na minimalnu statistički prihvatljivu mjeru.

Najviše aktuara zaposleno je u djelatnosti osiguranja. Oni razvijaju proizvode osiguranja, uključujući i izradu tarifa premija. Aktuari, također, računaju tehničke rezerve/pričuve u osiguranju i vode računa o plasmanu sredstava osiguranja. Obavljaju i čitav niz drugih visokostručnih poslova u osiguranju.

Sve više aktuara danas radi i  u području bankarstva i tržišta kapitala. Osim toga, aktuari rade i u različitim drugim područjima u kojima je potrebna primjena kombinacije specijalističkih znanja iz područja matematike, statistike i ekonomije radi minimiziranja rizika i neizvjesnosti.

Aktuari i njihova profesija, niti u BiH niti u svijetu, najčešće nisu poznati prosječnom građaninu, jer ih nema mnogo. Ipak, kako je istaknuto na službenoj stranici njihovog udruženja, ponosni su na činjenicu da kao profesija brinu o financijskoj stabilnosti milijuna ljudi.

Kako postati aktuar

Aktuarsku djelatnost u većini država nadzire neka državna regulatorna agencija. U Bosni i Hercegovini to rade Agencije za nadzor osiguranja. U Hrvatskoj taj posao obavlja HANFA, agencija za nadzor.

Agencija za nadzor osiguranja u FBiH izdaje ovlaštenja za obavljanje aktuarskih poslova. Uvjeti koje kandidat treba ispuniti da bi dobio ovlaštenje su sljedeći:

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine ili strani državljanin s boravištem u Bosni i Hercegovini;
 • da je završio ekonomski, prirodno-matematički fakultet (studij matematike ili fizike) ili neki od tehničkih fakulteta;
 • da ima položen ispit za ovlaštenog aktuara (po Pravilniku) ;
 • da nije osuđivan za kaznena djela koja se odnose na financijski kriminal ili kršenje javnih i profesionalnih dužnosti;
 • da je član aktuarskog društva sa sjedištem u Bosni i Hercegovini;
 • da mu do sada nije bilo oduzeto ovlaštenje za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara.

Koja područja obuhvaća ispit za ovlaštenog aktuara

Ispit za ovlaštenog aktuara obuhvaća predmete:

 • vjerovatnoća i matematička statistika
 • ekonomika osiguranja,
 • računovodstvo osiguranja,
 • modeli doživljenja,
 • stohastičko modeliranje,
 • statistika osiguranja,
 • financijska matematika,
 • osnove investiranja i upravljanja financijskom imovinom,
 • aktuarska matematika I,
 • aktuarska matematika II,
 • pravo osiguranja,
 • životno i neživotno osiguranje,
 • zdravstveno osiguranje,
 • mirovinsko osiguranje

Na sličan/analogan način su definirani uvjeti za stjecanje ovlaštenja za obavljanje poslova aktuara i u RS, gdje proces nadzire Agencija za osiguranje.

Za one koje zanima više, na stranici Agencije za nadzor osiguranja FBiH na ovoj lokaciji  nalazi se program i literatura za polaganje ispita.

Prijavite se na naš Newsletter

Popularno