Četvrtak, 30 svibnja, 2024
spot_img

Zadnje objave

Možda vam se sviđa

Bankarski sektor FBiH sa Q3 2021 – oporavak i izazovi

Federalna Bankarska Agencija (FBA) objavila je izvješće o stanju bankarskog sektora FBiH zaključno sa 30.09.2021. U nastavku donosimo neke od ključnih pokazatelja koje izvješće sadržava:

  • Dozvolu za rad ima 15 komercijalnih banaka, 527 organizacionih dijelova i 6.457 zaposlenih, što je za 65 radnika ili 1% manje u odnosu na kraj prethodne godine
  • Neto aktiva 25,5 milijardi KM, krediti 16,1 milijarda KM, novčana sredstva 7,5 milijardi KM, ulaganja u vrijednosne papire 2 milijarde KM
  • Ukupni kapital 3,3 milijarde KM (13,1% pasive), od čega dionički kapital 1,3 milijarde KM, regulatorni kapital 2,8 milijardi KM, osnovni kapital i redovni osnovni kapital 2,7 milijardi KM, dopunski kapital 107,1 milion KM
  • Rast kreditnog portfolija od 5,7%, odnosno 2,8% ukoliko bi se isključio rast kratkoročnih izloženosti niskog rizika. Krediti odobreni stanovništvu 7,5 milijardi KM (povećanje za 271,6 miliona KM ili 3,7%), a krediti odobreni pravnim licima 8,6 milijardi KM (povećanje za 605,4 miliona KM ili 7,6%)
  • Kreditni portfolio u nivou kreditnog rizika 3 ( NPL ) 953,4 miliona KM i čini 5,9% ukupnog kreditnog portfolija (smanjenje od 0,5%). Stopa NPL-a za portfolio pravnih lica 5,9%, za sektor stanovništva 6%. Stopa pokrivenosti ECL – om 79,9% (pravna lica 78,5%, a stanovništvo 81,5%) i bilježi rast za 2,2 procentna poena
  • Depoziti iznose 20,6 milijardi KM (80,8% ukupne pasive), od toga štedni depoziti 10,3 milijarde KM i stopom rasta od 4,3%
  • Zabilježeno je povećanje neto aktive (4,5%), kreditnog portfolija (5,7%), novčanih sredstava (1,4%), ulaganja u vrijednosne papire (20,7%), depozita (4,7%) i kapitala (8,5%), dok je zabilježeno smanjenje plasmana drugim bankama (60,7%), fiksne aktive (8%), ostale aktive (11,2%), obaveza po uzetim kreditima (8,7%) i ostalih obaveza (2,8%)
  • Likvidnost bankarskog sektora u FBiH je ocijenjena kao zadovoljavajuća i pored negativnih efekata na privredu uzrokovanih pandemijom
  • Profitabilnost je u razdoblju 01.01 – 30.09.2021 iznosila  264 miliona KM neto dobit i sve banke su iskazale pozitivan finansijski rezultat
Profit FBIH bankarskog sektora Q3 2021 IzvorFBA

Izvješće pokazuje da je u istom razdoblju prošle godine (2020) bankraski sektor bio snažnije pogođen pandemijom COVID-19, ostvarivši ogroman pad profita u odnosu na 2019 godinu (sa KM 251 miliona na KM 151 milion), pri čemu su u prvih 9 mjeseci 2020 godine 2 banke ostvarile negativan financijski rezultat. Sa profitom od KM 264 mio u prvih 9 mjeseci 2021, i bez banaka sa negativnim financijskim rezultatom, čini se da se sektor oporavlja  i nadmašuje po profitabilnosti  predpandemijsku 2019 godinu.

Ključni pokazatelji FBIH bankarskog sektora Izvor FBA
Ključni pokazatelji FBIH bankraskog sektora Izvor FBA

Iako su i dobit i ukupni prihod bankarskog sektora rasli, treba primjetiti da se učešće u strukturi ukupnog prihoda mijenja – tako neto kamatni prihod ima trend stagnacije u odnosu na 2020, odnosno pada u odnosu na predpandemijsku 2019 godinu, a da je rast ukupnog prihoda generiran ostalim operativnim prihodima. To se može pripisati stagnaciji u kreditiranju te trendu nižih kamatnih stopa u zadnjim razdobljima.

Dobit na prosječni kapital (ROAE) sektora je na 8,3% i na razini je istog razdoblja u 2019 godini. Sa aspekta, mahom stranih, vlasnika banaka, ovi povrati na kapital su i dalje ispod očekivanja s obzirom na rizik zemlje u kojoj banke posluju.

Efikasnost mjerena CIR pokazateljem (eng. Cost to Income Ratio) je na razini od 55,6%, i pokazuje da banke u prosjeku  imaju 56 KM operativnih troškova na 100 KM prihoda. Benchmark ovog pokazatelja u europskoj bankarskoj industriji je oko 50%, tako da je izgledno da će banke,  pod pritiskom potrebe da budu efikasnije, nastaviti raditi na povećanju prihoda, uz što manje povećanje ili smanjenje operativnih troškova.

Prijavite se na naš Newsletter

Popularno