Ponedjeljak, 17 lipnja, 2024
spot_img

Zadnje objave

Možda vam se sviđa

Erste Grupa objavila poslovne rezultate za 2021. godinu

Kako je objavljeno na službenim stranicama Erste Grupe 2021. je bila poprilično uspješna za grupaciju. Operativni prihod je povećan za 8%, odnosno ukupno je ostvareno 7,7 milijardi EUR. Za odličan i snažan rezultat zaslužan je rast prihoda od kamata zahvaljujući povećanju kamatnih stopa u Češkoj i Mađarskoj, solidnom rastu volumena kredita, te većem neto prihodu od naknada i provizija. Povoljno i stabilno okruženje, te smanjenje rizika od posljedica pandemije COVID-19 značajno je smanjilo troškove rezerviranja za rizike, sa 1,3 milijarde EUR u 2020. na 159 milijuna EUR u 2021. Erste Grupa je u 2021. godini ostvarila neto dobit u iznosu  od 1,92 milijarde EUR (2020.: 783 milijuna EUR , 2019.: 1,47 milijardi EUR).

“Rat u Ukrajini šokirao je sve koji vjeruju u europsku ideju mira, demokracije i prosperiteta. Sukob trenutno ostavlja nesagledive posljedice na cijelom kontinentu – političke, gospodarske, ali prije svega humanitarne. Erste Grupa nema banke u Rusiji ili Ukrajini i naša izravna izloženost prema tim tržištima je mala. Međutim, geografska blizina i duboke veze s cijelom regijom povlače i humanitarnu odgovornost. Kao banka u srcu Europe, stajat ćemo uz ljude u regiji uz podršku i pomoć”, rekao je Bernd Spalt , izvršni direktor Erste Grupe.

Bernhard Spalt izvršni direktor Erste Grupe izvor erstegroupcom
Bernhard Spalt izvršni direktor Erste Grupe izvor erstegroupcom

Stefan Dörfler , CFO Erste Grupe: „Imamo dokazan poslovni model, snažnu prisutnost u dinamičnim gospodarstvima srednje Europe i solidno smo kapitalizirani. Uvjereni smo i vrlo dobro pozicionirani da savladamo trenutne izazove. Snažan gospodarski oporavak u našoj regiji tijekom protekle godine doveo je do solidnog rasta potražnje za kreditima. Uz rekordne prihode od naknada i dobru kontrolu troškova, 2021. je rezultirala povećanjem naše operativne dobiti. Naši troškovi rizika bili su daleko ispod knjiženih u 2020. godini uzrokovanih Covid-19 pandemijom.”

Stefan Dörfler CEO Erste Grupe izvor erstegroupcom
Stefan Dörfler CFO Erste Grupe izvor erstegroupcom

Poslovni prihodi veći za 8,2%

Neto prihod od kamata porastao je na 4.976 milijuna EUR (+4,2%), uglavnom zbog rasta kamatnih stopa u Češkoj i Mađarskoj, snažnog kreditnog rasta na svim tržištima i pozitivnog jednokratnog učinka na bilancu zahvaljući  primjeni TLTRO III u Austriji i Slovačkoj. Neto prihod od naknada i provizija porastao je na 2.304 milijuna EUR (+16,5%) ponajprije zahvaljujući oporavku gospodarstva i rastućim tržištima dionica. Neto rezultat od trgovanja vrijednosnim papirima pao je na 59 milijuna EUR (138 milijuna EUR iznosio u 2020. godini), knjižna vrijednost dobici/gubici od financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka povećana je na 173 milijuna EUR (dok je u 2020. iznosila 62 milijuna EUR). Ukupni poslovni prihodi su iznosili 7.742 milijuna EUR, tew je ostvaren rast od 8%.

Operativna dobit porasla je za 17,1% zahvaljujući dobrom upravljanju troškovima

Administrativni troškovi porasli su na 4.307 milijuna EUR, te su u usporedbi s 2020. veći za 2%. Broj zaposlenih u Erste Grupi smanjen je za 2%, te je ukupan broj iznosio 44.596 (ekvivalenata punog radnog vremena), ali su troškovi zaposlenika porasli na 2.578 milijuna EUR, što je rast od 2% u usporedbi s 2020. godinom. U 2021. godini materijalni rashodi su iznosili 1.180 milijuna EUR, što je rast od 2% u usporedbi s 2020. godinom. Troškovi osiguranja depozita koji se knjiže u ostale materijalne troškove smanjeni su na 122,4 milijuna EUR u 2021. godini, dok su u 2020. iznosili 132,2 milijuna EUR. Amortizacija je povećna na 548 milijuna EUR, što je rast od 1,3% u usporedbi s prethodnim vremenskim periodom. Operativna dobit je ostvario značajan rast, te je iznosio 3.435,5 milijuna EUR, što je povećanje od 17,1% usporedbi s 2020. godinom. Omjer troškova i prihoda (Cost / Income ratio) je poboljšan, te iznosi 55,6% (u 2020. godini iznosio 59,0%).

Erste Grupa prisutnost na tržištima izvor erstegroupcom
Erste Grupa prisutnost na tržištima izvor erstegroupcom

Neto dobit rasla zahvaljujući nižim troškovima rizika

Ukupni troškovi rezerviranja za rizike na 31.12.2021. iznosilo je 158,8 milijuna EUR, dok je na kraju 2020. trošak rezerviranja iznosio 1.294,8 milijuna EUR. Osim Češke, rezerviranja za rizike su u svim članicama grupacije smanjeni, a posebno u Rumunjskoj, Hrvatskoj, Srbiji i Mađarskoj. Pozitivan efekt je imala i naplata otpisanih potraživanja, ali i otpuštanja rezerviranja, posebice u Austriji (u segmentu Štedionica). U usporedbi s 2020. godinom, značajno poboljšanje makroekonomskih pokazatelja, te makroekonomska predviđanja oko pandemije COVID 19, te oporavka gospodarstva dovele su do značajnog otpuštanja rezerviranja za rizike u 2021. godini. NPL (neprihodosni krediti) u odnosu na ukupni kreditni portfolio su na povijesno nanižoj razini 2,4% (u 2020. omjer je iznosio 2,7%). Ukupna pokrivenost rezerviranjima za rizike loših kredita je na 90,9% , te je poboljšana u usporebis 2020. kada je iznosila 88,6%.

Rezultat ostalog operativnog poslovanja iznosio je -310,5 milijuna EUR, te je u usporedbi s 2020. pogoršan kada je iznosio -278,3 milijuna EUR. Do rasta troškova je došlo zbog povećanja troškova za sanacijske fondove. Izdavanja su najviše porasla u Austriji i Rumunjskoj, sa 93,5 milijuna EUR u 2020. na na 108,6 milijuna EUR u prethodnoj godini. Porezi i obveze prema državi su smanjene u 2021. i iznosili su 73,5 milijuna EUR, dok su u 2020. iznosili 117,7 milijuna EUR, zahvaljujući smanjenju poreza u Slovačkoj i Austriji. Bankovni nameti se trenutno plaćaju na dva tržišta: u Mađarskoj je bankarski porez iznosio 15,0 milijuna EUR, a porez na transkacije 48,0 milijuna EUR, a u Austriji porez je iznosio 10,5 milijuna EUR.

Porez na dohodak je iznosio 525,2 milijuna EUR. Većina osnoivice poreza, u iznosu 484,8 milijuna EUR je rezultat dobrih prihoda svih članica grupacije. Dobit razdoblja koja je ostvarena u matici porasla je na 1.923,4 milijuna EUR zahvaljujući snažnim poslovnim rezultatima i niskim troškovima rizika.

Erste Banka u Beču izvor Erstegroupcom
Erste Banka u Beču izvor Erstegroupcom

Opseg kreditiranja povećan za 8,6%

Ukupan kapital koji ne uključuje AT1 instrumente povećan je na 21,3 milijarde EUR, dok je na kraju 2020. godine iznosio 19,7 milijardi EUR. Nakon regulatornih odbitaka u skladu s CRR, vlasnički kapital Tier 1 porastao je na 18,8 milijardi EUR, sa 17,1 milijarda EUR koliko je iznosio 31.12.2020. Ukupna konačna vlastita sredstva iznose 24,8 milijardi EUR. Ukupni rizik, koji uključuje kreditni, tržišni i operativni rizik (CRR finalni), porastao je umjereno na 129,6 milijardi EUR (na kraju 2020. godine iznosio 120,2 milijarde EUR). Omjer kapitala CET1 (konačan) povećan je na 14,5%. Pad koeficijenta ukupnog kapitala na 19,1% je posljedica otplate AT1 obveznica.

Ukupna imovina porasla je na 307,4 milijarde EUR, odnosno +10,8%. Na strani imovine, gotovine i gotovinskog ekvivalenta je porasla, posebice u Austriji, na 45,5 milijardi EUR , dok su dati krediti bankama pali na 21 milijardu EUR (s 31.12.2020 iznosili 21,5 milijardi EUR). Krediti klijentima porasli su na 180,3 milijarde EUR, što je rast od 8,6% u usporedbi s krajem 2020. godine.. Na strani pasive došlo je do značajnog povećanja depozita banaka, na 31,9 milijardi EUR (u prethodnom razdoblju iznosili 24,8 milijardi EUR) najviše zahvaljujući zbog većeg volumena refinanciranja od strane Europske Centralne Banke (TLTRO III). Depoziti klijenata porasli su na svim ključnim tržištima – posebice u Austriji i Češkoj – na 210,5 milijardi EUR. Omjer kredita i depozita (loan to deposit ratio) smanjen je na 85,6%, a u prethodnom vremenskom razdoblju je iznosio 86,9%.

Erste Banka ilustracija izvor Erstegroupcom
Erste Banka ilustracija izvor Erstegroupcom

Pogled na tekuću godinu

Trenutačno je još uvijek teško procijeniti ekonomske posljedice rata u Ukrajini. Iako je gospodarska uloga Rusije kao izvoznog tržišta za zemlje srednje Europe tijekom posljednjih nekoliko godina stalno opadala, većina zemalja još uvijek ovisi o uvozu ruskih energenata.
Erste Grupa za 2022. godinu očekuje srednji jednoznamenkasti rast kredita. Očekuje se da će se neto prihod od naknada i provizija blago povećati. Za 2022. godinu Erste Grupa je postavila cilj dvoznamenkastog povrata na kapital (ROTE).

Iako je jako teško prognozirati troškove rizika, zbog trenutnih geopolitičkih kretanja, Erste Grupa očekuje da će troškovi rizika biti ispod 20 baznih bodova prosječnih bruto kredita datih klijentima u 2022. Omjer problematičnih kredita trebao bi biti ispod 3,0%.

Razvoj sukoba između Rusije i Ukrajine nema izravan utjecaj na Erste Grupu, jer grupacija nije prisutna na navedenim tržištima. Izloženost u obje zemlje je beznačajna, te se ne očekuje rast rezerviranja za rizike uzrookovanog razvojem situacije u Ukrajini. Međutim, neizravne posljedice, poput volatilnosti na financijskim tržištima ili utjecaja sankcija na neke klijente ili pojava osiguranja depozita ili slučajeva namirenja, ne mogu se isključiti.

P&L brojke: 2021. u usporedbi s 2020., podaci bilance: 31. prosinca 2021. u odnosu na 31. prosinca 2020.

Prijavite se na naš Newsletter

Popularno